Search
× Search
Navigační příklad na kapitánské zkoušky B
Daniel Přívara
/ Kategorie: Navigace

Navigační příklad na kapitánské zkoušky B

Nedávno jsme zveřejnili model zkušebního navigačního příkladu na kapitánské C. Tentokrát přinášíme po částech navigační příklad na zkoušky kategorie B.

V kolik hodin odpoledne můžete vplout do mariny Saint Malo dne 16.5.2022, aby při vplouvání byla pod kýlem rezerva hloubky 0,5 m? Ponor vaší jachty je 1,8 m. Hloubka vody u prahu před marínou je na mapě  2,0 m.

Image
Výpočet požadované hloubky
Začneme výpočtem potřebné hloubky. Jsme v přílivových vodách, kde vodu v maríně zadržuje betonový práh. Hloubka 2,0 m znamená dva metry nad nulou mapy. Při nejnižším odlivu je tedy práh 2 metry nad hladinou. První výpočet, který uděláme, je výpočet v modrém rámečku. Spočítáme si potřebnou hloubku, kterou budeme hledat. Dva metry nad nulou v mapě je práh a k němu připočteme ponor jachty a požadovanou rezervu. Vyjde nám požadovaná hloubka 4,3 metru.

Image
Vyhledání parametrů přílivů pro daný den v tabulce.
Krokem číslo 2 je vyhledání parametrů přílivu v tabulkách pro požadovaný den. Zjistíme, že nízká voda 1,4 m je ve 1401 a vysoká voda 12,4 m v 1923

Image
Přepočet času
Další nutností je přepočet standardního času, ve kterém jsou tabulky (řekněme zimní čas), na čas letní. To je červený rámeček. Připočítáme k zimnímu času hodinu a vyjde nám vysoká voda ve 2023.

Image
Vynesení do grafu
Následuje vynesení parametrů přílivu do grafu. Zeleně je vynesena výška odlivu a přílivu a nakreslena spojnice hodnot.

Dále pokračujeme červeně. Hledáme hloubku 4,3 metru na vodorovné stupnici. odtud vyneseme kolmici. Tam, kde nám červená čára protne zelenou, se vydáme na graf průběhu přílivu.

Zde vidíme jednu plnou čáru a jednu přerušovanou. Kterou z nich použijeme? Potřebujeme zjistit, jestli se nacházíme ve springu (skočný příliv), nebo neapu. Vedle grafu jsopu uvedeny hodnoty springového a neapového range (v tyrkysovém oválu). Tedy rozdíly mezi výškami hladin ve springu a neapu. Springový rozdíl je 10,7 metru. Naše hodnoty jsou 1,4 m a 12,4 m. Po odečtení nám vyjde range 11 metrů. Znamená to, že jsme ve springu. Proto volíme v grafu plnou čáru.

V místě, kde červená čára protne plnou (pro přehlednost jsme ji vyznačili žlutě), spustíme kolmici dolů na vodorovnou stupnici, která nám říká, jak dlouho před, nebo po vysoké vodě požadovaná hodnota nastane. V našem případě zjistíme, že se jedná o čas 3 hodiny a 23 minut před vysokou vodou. Protože vysoká voda je ve 2023, výsledkem našeho příkladu je čas 17:00.

16.5. 2022 odpoledne bylo možné vplout do maríny ST. Malo od 17:00, abychom měli rezervu hloubky pod kýlem 0,5 metru.

Upozorňuji, že se jedná jen o část příkladu. Tu nejjednodušší.... Další budou následovat.

Máte-li zájem o kurz, vypsali jsme již podzimní běhy kurzů na C a B

1070
Na horu