Search
× Search
Navigace odhadem? Jaká je nepřesnost?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Navigace odhadem? Jaká je nepřesnost?

Před dvěma dny jsme zveřejnili výsledek navigačního příkladu, který se objevuje na kapitánských zkouškách. V reakcích na internetu jsem se dočetl, že s trochou praxe je možné se pustit do náměrů a kurzů odhadem. Nyní bych chtěl ukázat, kam bychom se navigací odhadem dostali.

Navigační příklad se odehrává v Chorvatsku, na místech, která mnozí znají. Celkem jde o uplutí vzdálenosti cca 15 mil. Pojďme si ale říci, že oblast neznáme. I vzdálenost by mohla být delší… A mohlo by to být v noci, kdy je orientace ztížena. nedoplujeme-li přesně, nevíme, kde jsme. 

Zdroj Hrvatski hidrografski zavod

Zdroj Hrvatski hidrografski zavod

Nepřesnost u náměrů odhadem. Body A a B jsou dva výsledky nepřesnosti, odkud poplujeme dále.
Nejprve si vysvětlíme první mapu. Na vzorovém příkladu máme tentokrát vyneseny nejen náměry, ale i nepřesnosti náměrů. Na klidné vodě s dostatkem praxe je nepřesnost náměrů 2°. Na vlnách (a bez praxe) se nepřesnost zvětšuje. Běžná nepřesnost za takových podmínek je 5°. U každého náměru máme vynesený zelený sektor, který značí náměr +/- 5°.

Pak zde máme ještě červený sektor, který je pro náměr odhadem (jak se o tom psalo v naší facebookové skupině). Pokud je kormidelník mistr v odhadu, bude mít náměry s přesností (respektive nepřesností) +/- 10°. To je červená výseč. Vezmeme-li nyní v úvahu jen dvě extrémní nepřesnosti v náměrech (ze čtyř), dostaneme body A a B.

Zdroj Hrvatski hidrografski zavod

Zdroj Hrvatski hidrografski zavod

Pokračujeme nadále v nepřesnostech. Barevné kužely vyznačují, kam se můžeme dostat.
Z každého z těchto bodů poplujeme kurzem vodou KV = 255° (pro přehlednost jsme vymazali nepřesnosti náměrů). A protože se bavíme o odhadu kurzu, tak budeme zase vycházet z odhadu +/- 10°. To jsou červená a modrá výseč.

Znovu budeme brát v úvahu extrémní nepřesnosti. Uplujeme 4,5 míle a změníme kurz vodou na KV=356°. Znovu vytvoříme výseče +/- 10°° pro navigaci odhadem. A nyní zjistíme, že tímto způsobem doplujeme na Gangorol, na Pašman, na Vrgadu, do Pakoštane… Vzdálenost do cíle bude někde mezi 8,5 a 11 mílemi. To znamená ETA mezi 18:50 a 19:40.

Vím, že se bavíme o terestrické navigaci, kterou už dnes obvykle nepoužíváme. Ale přesto stojí za to si uvědomit, že i v přesné navigaci je přítomno mnoho nepřesností. A popustíme-li nepřesnosti uzdu, například při odhadu náměrů a kurzů, dostáváme se mimo hranice přesnosti do sfér nepřesností.

V hlubokém a dobře značeném Chorvatsku se pravděpodobně nic nestane. Ale v takovém Finsku by podobná nepřesnost mohla znamenat, že budeme chudší o kauci.

 

 

702
Na horu