Search
× Search
Námořní centrum na jihu Čech
Daniel Vodička

Námořní centrum na jihu Čech

V jižních Čechách vzniklo vzdělávací středisko pro námořní jachtaře. Jmenuje se Námořní centrum KWS. Povídali jsme si o něm se zástupci firmy Petrem Cibochem a Ladislavem Prouzou.

Petře, jak je to dlouho, co jste se poprvé začali myšlenkou na námořní centrum zabývat a v jaké fázi je centrum nyní?

Petr Ciboch: Začali jsme přibližně před čtyřmi lety s kurzy na průkazy Mezinárodní vůdce rekreačního plavidla. To ještě o Námořním centru nemohla být vůbec řeč. Zároveň tehdy proběhly první kondiční plavby na Lipně, kde jsme v té době měli dvě desetimetrové plachetnice, a uskutečnily se první kondiční plavby v Chorvatsku, kde se začínala formovat naše flotila charterových lodí. Velmi brzy bylo jasné, že musíme nabídku rozšířit. Zároveň jsme chtěli zvedat úroveň kurzů jak teoretických, tak i praktických, a to tak, aby vše vedlo k jedinému cíli - k dobré námořní praxi a tím k maximální spokojenosti našich klientů. Spojili jsme se proto s profesionály v oboru, konkrétně s Pavlem Burkertem. Začali jsme připravovat kurzy pro uchazeče o námořní průkazy a s tím zájemce o jachting zdokonalovat v teoretické části díky seminářům. Zároveň se nám rozrostla charterová flotila v chorvatském Zadaru, kde ke dvěma plachetnicím a katamaránu přibylo dalších osm plachetnic různé velikosti. Kondiční plavby a praktické části kurzů na námořní průkazy jsme tedy mohli dělat na vlastních lodích a ve větším počtu. Flotilová kondiční plavba je pro všechny zúčastněné větší zážitek. Vše se doplnilo a sedlo do sebe jako dokonalá skládačka. Během loňského roku začínalo být jasné, že všechny služby, které nabízíme, je třeba nějak pojmenovat. Tak vzniklo Námořní centrum KWS.

 

Co vše můžete zájemcům o jachting nabídnout?

Petr Ciboch: Nabízíme komplexní služby. Od začátečníků, kteří potřebují pomoci s  vedením lodě (plachetnice, motorové čluny) , až po vzdělávání pro pokročilejší jachtaře, kteří už nějakou tu námořní míli mají za sebou. Jak jsem zmínil výše, na jaře a na podzim pořádáme kapitánské kurzy. U nás se nejedná o žádné rychlokurzy typu za šest hodin máte VMP, ale o poctivý výklad teorie a jízdy na lodi. Např. týdenní praktická část na lodi v Chorvatsku pro uchazeče o kapitánský průkaz Velitel námořní jachty pobřežní plavby C je velmi intenzivní výcvik. Zároveň s těmito loděmi plují také lodě se zájemci o kondiční plavby, tím poskládáme flotilu čtyř až pěti lodí, kde velmi dobře funguje vzorec hodně námořníků plus hodně zkušeností rovná se hodně zábavy. Na každé lodi je vždy zkušený kapitán, který posádku vede. Přes zimu pak pořádáme již zmiňované semináře, kde si majitelé kapitánských průkazů prohlubují znalosti v meteorologii, trimování plachet, astronavigaci, probereme také nehody na moři a zdravovědu pro námořníky. Mám radost z toho, že se nám s Pavlem Burkertem daří držet úroveň všech kurzů velmi vysoko. Ostatně nejlepší vizitkou jsou kladné reakce samotných účastníků kurzů teorie i praxe.

 

Máte splněno vše, co jste si dali za úkol, nebo budete nabídku služeb ještě rozšiřovat?

Petr Ciboch: Splněno asi nebude nikdy. Ale co se povedlo. V loňském roce jsme na jaře začali s kurzy na průkazy radiotelefonisty. Během roku se však změnila vyhláška a tím definice vydávaných průkazů a také podmínky pro získání těchto průkazů. Na to jsme museli reagovat. Od začátku jsme byli přesvědčení, že pro dobrou námořní praxi je jediný smysluplný průkaz SRC. Jako jediný totiž opravňuje používat lodní radiostanice s DSC, které jsou již dnes na většině lodí a také neřeší moře a vnitrozemské vody ani vzdálenost, zkrátka platí všude. Zároveň jsme chtěli klást větší důraz na praxi na kurzu, ostatně to si žádá také ČTÚ (a to je jistě dobře). Spojili jsme síly s tím nejpovolanějším v této oblasti, a to s Katkou Staňkovou. Pořídli jsme moderní lodní radiostanice ICOM a další nezbytné vybavení, vypracovali metodiku, jak vést kurzy a začalo běhání po úřadech. Výsledkem je, že máme akreditaci na školící středisko a můžeme připravovat uchazeče o průkaz SRC a vydávat jim Osvědčení o úspěšném zvládnutí kurzu, které je nezbytné pro připuštění ke zkoušce na ČTÚ. Zároveň u nás uchazeči dostanou nezbytné podklady pro zvládnutí zkoušky. Aktuálně jsou kurzy v plném proudu.

Jinak plány máme a věřím, že se nám je bude dařit plnit. Letos nově začínáme se sportovními kondičními plavbami. Vypsána je plavba Zadar – Benátky, která je zaměřená na navigaci, noční plavbu a postup proclení. Nově je také letos v programu kondiční plavba na našem katamaránu Nautitech 441. Nebo plavba v Bretani, která se pluje za největšího přílivu a odlivu. A byť je teprve začátek roku, už skládáme plány na příští rok, kdy plánujeme delší přeplavby, ale o tom si zde na Lodních novinách povíme později.

 

Mnohé služby a školení, které nabízíte, nabízejí i mnozí vaši konkurenti. Proč tedy vy? Proč nechodit ke konkurenci? Čím se liší vaše služby od nabídky ostatních?

Petr Ciboch: Řeknu to takto a sami čtenáři mohou posoudit, proč jít k nám. Vzhledem k našemu zázemí, vlastní flotile lodí a spolupráci s profesionály, dokážeme připravit budoucí kapitány tak, aby dokázali zvládnout vedení lodě se sebevědomím a potřebnými znalostmi. V pohodě a bezpečně vyplout s rodinami a přáteli. Začínající kapitáni získávají znalosti na kurzech s Pavlem Burkertem, který je dovolím si tvrdit jedním z nejlepších lektorů jachtingu u nás. Vše pokračuje praktickou částí, která se pluje na lodích z naší vlastní flotily a opět s velmi zkušenými námořníky. To znamená, že loď, na které začínající kapitán získává první zkušenosti, si následně může v sezóně pronajmout. Vyplouvá tak na lodi, kterou již velmi dobře zná. Zároveň ví, že se s čímkoliv během plavby může na nás obrátit! A to si myslím, je pro začínající kapitány velmi důležité, protože jim to dodává více klidu. Můžeme se domluvit dopředu a vyplouvajícího kapitána tak trošku hlídat, protože vidíme, kde se s lodí pohybuje. Vše je pojato lidsky se snahou vysvětlit a pomoci. Celé to vede pouze k jedinému cíli. Tím je dobrá námořní praxe.

 

Máte i svoji vlastní charterovou firmu. Myslím, že v současné době jsou v České republice jen dvě společnosti, které mají vlastní charterovou flotilu. Jak jste se k ní dostali?

Láďa Prouza: Podlehnout kráse jachtingu a zamilovat si jej je snadné. Dojít ale až k vlastní charterové flotile vyžaduje přeci jen trochu víc než lásku k lodím. V době, kdy jsme vstupovali do obchodu s loděmi, měla naše společnost pevné místo v oblastech potápění, plavectví a obchodu se sportovními potřebami pro vodní sporty. Když přišla nabídka zastupovat na českém trhu jednu z nejvýznamnějších loděnic Bavaria Yachtbau GmbH, byla to zajímavá výzva na naší cestě k dalšímu rozvoji firmy. Pokud se podíváte na jakýkoliv náš podnikatelský pilíř, nejde si nevšimnout komplexnosti a ucelenosti produktového portfolia v každé jedné oblasti. Pokud jsme přijali rozhodnutí prodávat krásné nové plachetnice, tak jsme tím na sebe vzali závazek nabídnout ucelený servis zákazníkům. Učíme tedy klienty dobré námořní praxi v celé plejádě teoretických a praktických kurzů. Oblékáme zákazníky do kvalitního jachtařského oblečení. Nabízíme možnost majitelskou loď vložit do charter managementu. Nakonec si u nás můžete loď i půjčit a užít si zaslouženou dovolenou, nebo třeba team building. Lodě půjčujeme s kapitánem i bez kapitána, pakliže vlastníte patřičné oprávnění vést loď. Investice do flotily nám umožnila nabídnout ucelené portfolio služeb, což je pro nás důležité na cestě ke špičce v oboru.

 

Je náročné provozovat charterovou firmu v Chorvatsku? Kolik lodí máte na místě a o jaké jachty jde?

Láďa Prouza: Jak už bylo zmíněno, zastupujeme na českém trhu německou loděnici Bavaria, která patří vůbec k největším a nejznámějším na světě. Lodě Bavaria vynikají svojí praktičností a připraveností pro charterový business. Je tedy logické, že naše flotila v chorvatském Zadaru sestává právě z plachetnic z této loděnice. Najdete u nás lodě všech velikostí od dvoukajutové Bavarie 33 Cruiser přes tří a čtyřkajutové lodě velikosti 34, 37, 41 a 46 stop až po pětikajutovou loď Bavaria Cruiser 51. Ti, kteří preferují spíše katamarány si mohou u nás pronajmout katamarán Nautitech 441.

Podnikání v charteru není snadné. Pokud lodě skutečně milujete a kladete si za cíl nabídnout zákazníkům služby na nejvyšší možné úrovni, tak tvrdě pracujete 365 dní v roce. Pečlivě se staráte o lodě, neustále zlepšujete služby, aby si zákazníci užili svůj pobyt na lodi a rádi se k vám vraceli.

Máme zkušenost s pronájmy lodí v Česku i Chorvatsku. Pokud s odstupem zhodnotím naše zkušenosti z obou zemí, tak nemůžu říct, že by snad podnikání v oblasti pronájmu lodí v Česku bylo nějak zvlášť snadnější než v Chorvatsku. Bez respektu k okolí, bez obezřetnosti, důslednosti a tolik potřebné předvídavosti narazíte stejně doma jako kdekoliv jinde na světě. O větších či menších odlišnostech bychom mohli vést samostatný rozhovor. Pro nás je ale klíčové nespouštět z očí cíle, které jsme si v dané oblasti vytyčili a systematicky se posouváme k jejich naplnění doma i v Chorvatsku. Všechny kroky pečlivě vážíme a realizujeme s mimořádným respektem k zákazníkům, obchodním partnerům a samozřejmě i směrem k našim českým či chorvatským zaměstnancům. Kmenových zaměstnanců máme v Chorvatsku pět, ovšem v sezóně se tým rozroste o brigádníky, kteří nám významně pomáhají s úklidem lodí, jejich předáváním, ale i s běžnou údržbou.

 

Nabízíte stále i pronájem jachet na Lipně?

Petr Ciboch: Ano. Na Lipně jsme měli plachetnice Bavaria Cruiser 33 a Degerö 331 DS. Bavaria odjela začátkem loňského roku posílit flotilu do Zadaru. Takže aktuálně máme na Lipně, konkrétně v maríně Hrdoňov, Degerö 331 DS, což je majitelská plachetnice vyrobená ve Finsku a plavba na ní je zážitek. Letos dostane také novou genu, takže už se těším na další plavbu. Na této plachetnici jezdíme také praktickou část kurzu VMP. A zároveň i zde je v plánu novinka, plavba s genakrem. Věřím, že se nám podaří najít správný termín, protože pro tento výcvik bude potřeba ideální počasí.

 

Jaké máte plány na příští léta? Budete dále rozšiřovat nabídku lodí v Chorvatsku i u nás?

Láďa Prouza: Máme vize, plány, krátkodobé i dlouhodobé cíle. Aktuálně tvrdě pracujeme na budování naší flotily v Zadaru. Pečlivě připravujeme lodě na další sezónu. Otevíráme se klientům v oblasti charter managementu. Neustále pracujeme na zlepšování procesů a skutečně se nám daří. České a chorvatské týmy se o sebe mohou navzájem opřít a výsledkem je exponenciální nárůst v pronájmech lodí našim společným zákazníkům. Načerpali jsme v posledních čtyřech letech rozsáhlé zkušenosti a znalosti. Do budoucna, až nám báze v Zadaru bude malá, bychom naše nabyté know-how rádi funkčně replikovali na dalších místech v Chorvatsku.

 

Článek je komerčním sdělením.

5796
Na horu