Search
× Search
Náměrníky a jak je použít
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Motorové jachty

Náměrníky a jak je použít

Přiblížíte se nebezpečné úžině a na břehu si všimnete dvou kamenných mohyl. K čemu jsou a jak je používat?

Říká se jim náměrníky. Mohou mít různou podobu. Slouží k přesné navigaci nebezpečnými místy. Dnes, v době GPS, již nejsou tak časté, ale stále jsou místa, kde je můžeme potkat. Jedním z nich je například úžina Vela Proversa na Kornatech.

Co to je?
Jde o dvojice znaků, které, jsou-li v zákrytu, vyznačují přesný směr. Tento směr obvykle vymezuje bezpečný průjezd navigačně obtížnou nebo nebezpečnou, oblastí.
Znaky mohou mít různou podobu. Může jít o kamenné mohyly, jako na Kornatech, může jít o znaky kuželovitého tvaru, může jít o desky s nakreslenou svislou čarou. Důležité je, že z pohledu pozorovatele je nižší znak blíže.

Jak s tím pracovat?
Pokud toto vím, již mohu s náměrníky pracovat. Pokud jsou v linii nad sebou, jedu správně. Nejsou-li v linii, bude nutné směr opravit

Spodní vpravo
Je-li spodní znak vpravo, pohybuji se vlevo od správného směru. Znamená to, že musím změnit svůj směr vpravo, abych se na správný směr dostal.

V linii
Jsem na správném směru a stačí mi tento směr držet i nadále.

Spodní vlevo
Je-li spodní znak vlevo, pohybuji se vpravo od správného směru. Znamená to, že musím změnit svůj směr vlevo, abych se na správný směr dostal.

Je to jednoduché a přesné, že?

Jak je to v noci?
V noci můžeme mít smůlu, nebo mají znaky světla. Pak je to jednoduché. Jsou to světla stejné charakteristiky, jedno blíže, druhé dále, jedno níže, druhé výše. Orientujeme se podle nich stejně, jako podle znaků.
 

Možná vám přijde, že pokud jste se s nimi ještě nikdy nesetkali, že již nejsou. Není to pravda. Na světě je mnoho věcí, které jste neviděli. A existují...

6040
Na horu