Search
× Search
Na kotvě: Pozor na ostatní!
Daniel Vodička

Na kotvě: Pozor na ostatní!

Čím více kotevního řetězu, tím lépe kotva drží. Mohu tedy na 5 metrech hloubky vypustit 50 metrů řetězu, nebo je to nebezpečné?
Více řetězu lépe drží. Svatá pravda. Proč tam tedy vždy nevysypat vše, co mám?

I když na kotvištích obvykle vídáme opačný problém, kdy mnozí používají kotvu jen jako olovnici a měří s ní hloubku, i k přílišnému vypouštění řetězu občas dochází. Podívejte se na první obrázek. Černě nakreslené lodě vypustily 25 metrů řetězu, jak si žádala hloubka 5 metrů. Na červeně znázorněné jachtě se skipper dozvěděl, že čím více je řetězu ve vodě, tím lépe kotva drží. Proto tam vysypal rovnou 40 metrů. Na hloubku nehledě. S krásným pocitem z dobře vykonané práce si dal večeři, láhev místa zapil několika travaricema a usnul jako špalek. 

Zaspal tak noční změnu větru a ráno s třeštící hlavou nechápal, jak je možné, že stojí na dosah lodi, která byla večer bezpečně daleko. A to měl štěstí, že nedošlo ke kolizi. Lodě poletují na kotvě ze strany na stranu a v podobné situaci by k srážce snadno mohlo dojít. 

Proto je dobré, vypouštět jen tolik řetězu, kolik si hloubka v místě zasluhuje. Pokud by bylo v noci třeba, kontrolovaně můžeme vypustit více.

Ve druhém případě se podíváme, jak zvolit místo na kotvení ve chvíli, kdy jsou některé jachty vyvázány na břehu. V takovém případě se celá situace v zátoce změní. Lodě vyvázané na břeh mají obvykle vypuštěno více řetězu, než je třeba. Je to dáno tím, že správná vzdálenost od břehu pro vypuštění kotvy se špatně odhaduje, a proto bývá kotva hozena dále. navíc je tu strach z břehu za zády.

Od jachet vyvázaných na břehu je třeba se držet dále. Černě znázorněné jachty stojí v bezpečné vzdálenosti a ani při změně větru nebudou ohrožovat jachty vyvázané na břehu a ani jejich kotvy.
Červeně znázorněné jachty na první pohled také stojí bezpečně. Platí to však jen do chvíle, než se otočí vítr. V takovém okamžiku hrozí srážka s vyvázanými loděmi, případně náš řetěz pohybující se v těsné blízkosti jejich kotvy, může ohrozit jejich kotvu.

 
Pro červené lodě by bylo bezpečnější zakotvit a vyvázat se na břeh.
 

9437
Na horu