Search
× Search
Na co při kotvení nezapomínat
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Na co při kotvení nezapomínat

Při stání na kotvě často dochází k banálním chybám, které si obvykle ani neuvědomujeme. Všech se dopouštějí především pečliví skippeři.

Jde o chyby, které se neprojeví, dokud nejde do tuhého. Pak však mohou mít nepříjemné následky.

Stojíme-li na kotvě, je třeba využívat všechny možnosti ke kontrole, jestli kotva drží a vždy musíme být schopni co nejrychleji odplout.

Mapový plotter

K tomu jsou třeba tři věci. Mít při kotvení zapnutý mapový plotter s aktivovanou funkcí TRACK. Díky ní můžeme kdykoli zkontrolovat, jestli naše kotva drží a jestli stojíme tam, kde jsme stáli. Stačí umístit kurzor do místa, kde jsme zakotvili. Pohyb lodě v kružnici kolem kotvy je OK.

Zapnutý mapový plotter nám dále umožňuje v případě nutnosti bezpečně odplout. To platí především pro navigačně obtížnější kotviště.

Klíček od motoru

Startuje-li se motor jachty klíčkem, je třeba, aby byl vždy při kotvení na svém místě ve startovací skříňce. Jinak může být pozdě.

Kotevní vrátek

Na svém místě musí být při kotvení i ovládání kotevního vrátku. A elektřina k vrátku by měla být zapnutá. Jen tak jsme schopni v případě potřeby ihned zareagovat. Někteří pečliví skippeři ovladač schovávají a elektřinu vypínají. Než ovladač najdete, než ho instalujete, než zjistíte, proč vrátek stejně nejede, může být pozdě.

6127
Na horu