Search
× Search
Můžete věřit AIS?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Bezpečnost

Můžete věřit AIS?

Automatický identifikační systém je velkým pomocníkem na palubě lodí a jachet. Výstupy z něj se podobají výstupům z radaru. Můžete jim však důvěřovat?

 

AIS je stále dostupnější a objevuje se už i na charterových jachtách. Výstupy z AIS jsou pohodlně použitelné a vytlačují tak radar z navigačních stolků. Je to dáno tím, že zatímco na monitoru radaru vidíte šmouhy, které musíte umět interpretovat, AIS ukáže na monitoru lodě, jejich kurzy, rychlosti, velikosti, vzhled, kam plují a kdovíco ještě. Přehlednost vybízí k důvěře a mnozí majitelé jachet už radar ani nezapínají.

I AIS však má své ale. To vychází z předpisů, které použití AIS usměrňují a z jeho principu.

AIS versus radar

Začneme radarem. Radar vysílá radiové vlny, které so odrážejí od překážek a vrací se zpět do antény. Tyto odrazy zobrazuje monitor radaru. Zobrazí loď, pevninu, útes, kámen nad hladinou, ale také vlny, nebo například déšť. Prostě vše, od čeho se vlny odrazí. Odraz, jeho pohyb i případné nebezpečí srážky je třeba s určitou porcí praxe identifikovat.

AIS pracuje jinak. Vysílá pomocí VHF naprogramované údaje spolu s pozicí lodě, kurzem, rychlostí atd. Zachycené údaje se objeví na monitoru AIS přijímače, kterým může být i navigační plotter. Přístroj je zároveň schopen jednoduše vyhodnotit nebezpečí srázky. Je to velmi pohodlné.

Co AIS nezobrazí?

Jak už vyplývá z funkce AIS, přístroj o mnohých věcech, které se objeví na radaru, neví. V první řadě to jsou útesy, pobřeží a bóje. Ale nejen to. Systémem AIS musí být vybaveny lodě nad 300 GT, tedy jen větší lodě. Menší lodě mohou, ale nemusí. Na jachtách mnohdy AIS najdeme, ale pouze jako přijímač, tedy bez vysílače. V takovém případě se na monitoru neobjeví.

To je ten zásadní problém systému. Velké lodě jasně a přehledně zobrazí, ale malé si musíte vyhledat jinak. Přístroj vám je nezobrazí.

4843
Na horu