Search
× Search
Muž přes palubu – jak získat čas?
Daniel Vodička

Muž přes palubu – jak získat čas?

Jste ve dvou na palubě jachty. Jeden z vás padá přes palubu. Poučky se honí hlavou. Je jich příliš! Co udělat v první chvíli? Jak získat čas?
 

Dramatická chvíle, která může mít fatální následky. V hlavě je zmatek. Co udělat nejdříve?

V takové chvíli se často člověk zachová špatně. Může víc věcí pokazit, než kdyby si dal pár sekund na rozmyšlenou.Pár sekund na rozmyšlenou ale může znamenat, že ztratíme trosečníka z očí. Potřebujeme čas!

Čas můžeme získat jednoduchým manévrem. Říká se mu crash stop. 

Jedno po druhém

Člen posádky padá přes palubu. Na palubě jsme pouze dva. (1)

Přejdu na bočák, ujedu 2 – 3 lodní délky (to v podstatě znamená okamžitě). (2)

Stočím kormidlo prudce proti větru. (3)

Provedu obrat proti větru a nesahám přitom na otěže.(4) Všimněte si, že až do tohoto okamžiku nesahám na otěže. Ideální manévr pro jednoho člověka na palubě.

Po obratu je kosatka na špatném boku. Znovu stočím kormidlo proti větru. (5)

Loď by se měla ustavit do dryfu a téměř zastavit. Pokud tomu tak není, stále má tendenci jet, povolíme více hlavní plachtu. Bude-li flatrovat, nevadí, jen dáme pozor na hlavu. 

Nyní loď téměř stojí a pomalu splouvá k MOB ve směru modré čáry. 

Od MOB jsme se nevzdálili, máme čas na rozmyšlení dalšího postupu, můžeme poklidit lana na palubě a nastartovat motor. V ideálním případě bychom vytáhli trosečníka na závětrném boku, ale k ideálu mají podobné situace daleko. Základem je, že jsme získali čas na řešení s chladnější hlavou.

6281
Na horu