Search
× Search
Musí být kotva těžká?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Musí být kotva těžká?

Velikost kotev je určována jejich hmotností. Z toho tedy vychází, že čím je kotva těžší, tím lépe drží? Je to pravda jen zčásti. Tato rovnice platí u starších kotev. U moderních je situace jiná. Podívejte se například na hliníkové kotvy Fortress. V testech jde o kotvy s jedněmi z nejlepších vlastností.

Jsou přitom vyrobeny z hliníku a jsou tedy lehké. To jasně ukazuje, že rovnice těžší kotva lépe drží, není stoprocentně platná. Pokud se na fortressku podíváte pořádně, zjistíte, že plocha kotvy je velmi velká. To je hlavní důvod, proč tato lehká kotva má tak fantastické výsledky.

Vraťme se ale zpět do světa starších kotev. Víte, kdy byla vynalezena kotva CQR? Bylo to již v roce 1933. Nejde tedy o nijak čerstvý vynález. Problémem starších kotev bylo to, že neměly hrot dostatečně zatížený. Hmotnost byla víceméně rovnoměrně rozložena po celé kotvě. Modernější kotvy, jako Delta nebo Kobra, jsou na tom lépe, v hrotu je soustředěno více hmotnosti, ale ještě lepší je poměr u nejmodernějších kotev jako Spade, Rocna, Ultra nebo Manson Supreme. Čím je hrot kotvy těžší, tím rychleji se zarývá do dna.

 

Konvexní nebo konkávní
Zarýt se do dna je jedna věc a to, jestli kotva drží, věc druhá. Zde moderní kotvy překonávají své starší kolegyně větší plochou. Plocha je tím, co drží. Moderní kotvy mají při stejné ploše menší hmotnost, než kotvy starší.
Je zde ale ještě jeden mimořádně důležitý faktor. Moderní kotvy mají konkávní tvar, zatímco starší modely konvexní. Pokud se do dna zaryje konvexní Delta a vedle ní konkávní Spade a budeme zvyšovat tah, časem začne Delta ve dně prokluzovat, toto nebývá problém konkávních kotev, které se zarývají do dna stále více. Po větrné noci může být na druhou stranu těžké, kotvu ze dna vyrvat.

Jakou kotvu zvolit?
Záleží na tom, do čeho se s lodí pouštíte. Trávíte-li na kotvě mnoho času, navíc v extrémních podmínkách, potom sáhněte po některé z nejmodernějších kotev. Počítejte ale s všší cenou. Jste-li na kotvě méně, bohatě si vystačíte se starší generací, jako jsou již jmenované Delta či Kobra. S polovičními náklady budete plně spokojeni.
Jak jsou na tom levnější kopie kotev? Obvykle jsou vyrobeny z méně kvalitních materiálů (kvalitní materiály jsou na kotvách nutností). Při velkém zatížení mohou zkolabovat. Je otázkou, jestli ušetřené peníze stojí za nebezpečí, kterému sebe i loď vystavujeme.

Více o kotvení se dozvíte na přednášce Jak bezpečně kotvit

Titulní foto: Spade Anchor

16893
Na horu