Search
× Search
Motory potřebují vzduch. Dopřejte jim ho
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Motory potřebují vzduch. Dopřejte jim ho

Není tajemstvím, že přítomnost kyslíku je základním předpokladem pro hoření. Aby lodní spalovací motory odváděly spolehlivou práci, potřebují přísun čerstvého vzduchu. To není problém u závěsných motorů, u těch vestavěných, většinou uzavřených v těsných motorových komorách, je to ale už jiný příběh.

 

Každý spalovací motor potřebuje vzduch. Nejčastěji je toto pravidlo porušeno na plachetnicích, kde je obvykle motor považován za záložní zdroj po plachtách. U motorových jachet, kde je agregát primárním zdrojem, bývá už při stavbě motorové komoře věnována adekvátní pozornost.

Se souvislostí mezi přísunem vzduchu a funkčností motoru to není tak jednoduché, že by motor bezproblémově běžel, a jakmile bude mít nedostatek vzduchu, zhasne. Nakonec se tak stane, ale předchází tomu několik dalších neblahých jevů. Motoru, který nedostává dost vzduchu, stoupne spotřeba, dojde k ředění olejem a začazení svíček. Při chronickém nedostatku vzduchu kvůli umístění v příliš těsné komoře pak začne také špatně startovat.

Existují i různé výpočty, které napoví, jak by měla motorová komora vypadat. Těsné motorové komory většinou stavitelé vybavují sáním čerstvého vzduchu z okolí lodi, ale to nemusí stačit. Pokud je motor vestavěn příliš těsně, jak tomu na plachetnicích bývá, v okolí motoru budou stále chybět zhruba dvě třetiny objemu vzduchu, které jsou potřeba pro udržení teploty vzduchu v komoře na nízkých hodnotách.

Ve vysokých teplotách dostávají písty příliš zředěný vzduch, takže nemohou spalovat veškeré palivo, což zase snižuje výkon motoru. Kromě toho se pak dostatečně nezchladí dynamo a klínový řemen. Čerstvý vzduch na chlazení potřebují i čerpadla paliva.

Existují komplikované výpočty na potřebu vzduchu, ale i jednoduché empirické pravidlo: které říká, že na na výkon 1 koňské síly/min je třeba 100 litrů vzduchu, případně 135 litrů vzduchu na výkon 1 kW/min.

U benzínových motorů slouží dostatečné větrání také bezpečnosti - jako prevence před požárem či explozí. Výduchy pro přiváděný i odváděný vzduch musejí na palubě ústit rozdílnými směry.

Jachty s benzínovými motory musí mít navíc ventilátor s elektromotorkem zabezpečeným proti výskytu jiskry. Odsávací vedení musí vést hluboko do sběrného prostoru motorové komory, aby benzínové výpary, které jsou těžší než vzduch, a které se tudíž shromažďují u dna, mohly být odsávány úplně. Kdo chce učinit bezpečnosti zadost, měl by před každým nahozením benzínového motoru větrat ventilátorem alespoň pět minut.

439
Na horu