Search
× Search
Mohou vás v Chorvatsku vyhnat z pláže
Daniel Vodička

Mohou vás v Chorvatsku vyhnat z pláže

Jdu v Chorvatsku po nábřeží. Hezké místo, chci se vykoupat. Vytáhnu ručník a majitel nedaleké nemovitosti mě vyžene. Vlastnictví pobřeží mu kouká z očí. Má na to právo? Nemá! V naprosté většině případů nemá. V lepším případě si plete dojmy s pojmy, v horším případě vědomě lže.

V Chorvatsku existuje termín pomorsko dobro. Jde o moře a pobřeží, které jsou určeny k obecnému využití. Co se pobřeží týče, jedná se o pás pobřeží od MHWS (Mean High Water Spring nebo pro zjednodušení od vysoké hladiny při přílivu) nejméně 6 metrů široký ve vodorovném směru do vnitrozemí. Toto je pás pobřeží, který může využívat kdokoli. Vidíte to například na obrázku, který jsme si vypůjčili z chorvatského magazínu www.morski.hr.

Jinými slovy, jdete-li po pobřeží a je tam nasypané kamenné molo, můžete si na něj lehnout a koupat se tam. I když se obyvatel nedaleké kuči tváří, že to je jeho, a že to jeho vždy bylo, protože to stavěl jeho dědek. Ten to sice možná stavěl a majitel kuči to udržuje, ale je to součást pomorskog dobra, čili si tam ručník klidně můžete položit.

Toto platí až na výjimky...

Výjimkou jsou místa, na která byla státem poskytnutá koncese. Těch není v Chorvatsku mnoho. Jde o pár hotelových pláží, maríny a podobné objekty. Zde je stránka, kde je možné koncese nalézt. Bohužel je třeba nejprve zadat držitele koncese. Nejde vybrat oblast a zjistit, kde koncese je a kde ne. Ale má-li někdo koncesi, musí být schopen se jí prokázat a na uvedené stránce je možné její platnost prověřit. Pouze na základě této koncese může bránit vstupu.

Abyste se nedali zmást…

Existuje ale ještě něco, co se jmenuje koncesijsko odobrenije. Je to povolení provádět ekonomickou činnost. Například pronajímat lehátka na pláži. Vlastníci koncesijskog odobrenija vám však nemohou zabránit ve vstupu na pláž, ani vám nemohou bránit v jejím využití. Jinak řečeno, nikdo vám nemůže zabránit přinést si vlastní lehátko a na pláž si ho položit. Mohou vám nabídnout svoje služby, ale nemohou vám bránit, pokud je nechcete využít. Pláž je součástí pomorskog dobra a je veřejná.

Dokonce je to tak, že prázdná lehátka k pronajmutí by vám neměla na pláži překážet a na požádání by je měl lehátkový správce uklidit.

Ale to už se se asi dostáváme do sféry vtipu, že?

1016
Na horu