Search
× Search
Manévrovat pomalu, ale…
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Manévrovat pomalu, ale…

Včera jsme psali o nízké rychlosti při manévrování v přístavech jako o základním předpokladu malých, nebo žádných škod na lodích. Nízká rychlost je OK, má to své limity. Jachta stále musí být kormidlovatelná.

Aby jachta reagovala na pohyb kormidla, musí být kolem kormidla proud vody. Čím rychlejší je proudění, tím větší je výkon kormidla.

Představme si dvě situace. Nejprve máme bezvětří. Jachta se pohybuje rychlostí 1 uzlu. Na pohyb kormidla reaguje. Pomalu, protože se pohybuje pomalu, ale spolehlivě. Nyní fouká vítr o rychlosti 20 uzlů z boku. Stále se pohybuje rychlostí 1 uzel. Chceme stočit příď proti větru. Otočíme kormidlo, ale jachta nereaguje. Vítr stáčí příď na opačnou stranu. Síla větru je větší než síla, která tlačí příď proti větru na vytočeném kormidle. Aby jachta v tu chvíli reagovala podle našeho přání, musela by plout rychleji. Minimální rychlost pro manévrování je tedy jiná za bezvětří a jiná v silném větru.

Proudění na kormidle

Proudění vody kolem kormidla obstará pohyb lodě vůči vodě, nebo proud vody poslaný lodním šroubem na kormidlo.

Pohyb lodě vůči vodě je jasný. Jachta se může pohybovat poháněna motorem, nebo větrem. Vítr však je obvykle škodičem, spíše než pomocníkem.

Proud vody poslaný lodním šroubem na kormidlo se nazývá prop wash. Funguje jen u jachet  s jedním listem kormidla, protože kormidlo je v proudu vody, který vychází od lodního šroubu při zařazeném předním chodu. U jachet se dvěma listy kormidla proběhne proud vody mezi kormidly a k žádné reakci nedojde.

Z výše uvedeného vyplývá, že u jachet se dvojicí kormidelních listů se loď musí pohybovat vůči vodě, aby kormidlo reagovalo. U jachet s jedním listem kormidla je možné jachtu ovládat, i když se vůči vodě nepohybuje. To je z pohledu manévrování veliká výhoda.

Pozice lodního šroubu

Na závěr si ještě něco řekneme o tom, jak ovlivňuje pozice lodního šroubu manévrovací schopnosti u jachty s jedním listem kormidla. Budeme se tedy bavit o tom, jaký vliv má pozice lodního šroubu na prop wash.

Prop wash funguje tím lépe, čím je lodní šroub blíže kormidlu, protože proud vody poslaný lodním šroubem při zařazeném předním chodu má maximální rychlost (minimální ztráty). Čím je lodní šroub dále od kormidla, tím je větší prodleva po zařazení předního chodu, než začne kormidlo zabírat, a tím slabší je prop wash.

Na běžných jachtách je motor cca pod schody do salónu. Lodní šroub je blíže kormidlu, pokud je náhon od motoru na lodní šroub přímý. Lodní šroub je na dlouhé hřídeli, proto je dále na zádi a samozřejmě blíže kormidlu.

Je-li jachta vybavena náhonem saildrive (v podstatě taková noha od přívěsného motoru), bývá lodní šroub blíže středu jachty, tedy dále od kormidla. Je hned za motorem. U jachet s náhonem saildrive je možné očekávat méně účinný prop wash.

Kde to funguje

Nyní si představte, že stojíte s jachtou s jedním listem kormidla na místě. Nyní otočíte kormidlo doprava. Nic se neděje, protože kolem kormidla není žádný proud vody. Necháte kormidlo vytočené a zařadíte krátký, ale razantní přední chod. Jachta se stočí přídí vpravo a pomalu se začne rozjíždět. S jachtou jsme schopni otáčet, víceméně na místě.

Uděláme-li to samé na jachtě se dvěma listy kormidla, jediným výsledkem bude, že se jachta rozjede dopředu. Jachtě se dvěma listy kormidla tato manévrovací schopnost chybí.

Toto vše učíme na našich kurzech přístavních manévrů v Praze a Chorvatsku. Všechny jarní chorvatské kurzy již jsou však vyprodány. A více se můžete také dozvědět v naší knize Přístavní manévry. 

1156
Na horu