Search
× Search
Málo místa na kotvení, kam s ní?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Málo místa na kotvení, kam s ní?

Blížíte se do vybrané zátoky a vypadá to, že podobný nápad jako vy měli i mnozí další. Jak to udělat a kde zakotvit? Je pro nás problém vítr, nebo bezvětří?

V zátoce je málo místa. Přesto jsme rozhodnuti zakotvit. Kde máme spustit kotvu? V první řadě si vybíráme flek, kde budeme mít kolem sebe co nejvíce místa. Pro správnou volbu musíme vědět, odkud fouká. Připlouváme a hledáme největší volnou plochu.

Přitom zohledňujeme i další detaily. U jednotrupých plachetnic s běžným kýlem můžeme počítat, že se při změnách větru budou chovat podobně jako naše jachta. Katamarany a motorové čluny se mohou chovat jinak. To budeme dále zvažovat při výběru místa.

Chystáme-li se vypustit kotvu, bereme v úvahu, že budeme po jejím vypuštění splouvat zpět po větru o cca čtyřnásobek hloubky. Proto nejprve vybírám místo, kde chci stát a pak od něj vyplouvám proti větru na patřičnou vzdálenost a tam vypustím kotvu. Potom mohu nechat vítr, aby mě snesl na místo, které jsem si vybral. Nakonec na zpětný chod vyzkouším, jak drží kotva.

Všimněte si, že kotva je spouštěna velmi blízko zádě jachty, která stojí před námi. To není problém, protože po vypuštění kotvy se vzdálíme. Stejně tak nevadí, že stojíme nad kotvou jachty stojící za naší zádí.

Pokud bude foukat stabilní vítr, jachty se sice budou pohybovat, ale nepřiblíží se výrazně k sobě. Pokud drží kotvy, kolize nehrozí. Horší je to za bezvětří, kdy přicházejí slabé poryvy z různých směrů. V takovém případě může ke kolizi na kotvišti dojít. Ke kolizi by však došlo v minimální rychlosti. Největší škodou může být vzbuzení posádky.

745
Na horu