Search
× Search
Má stále smysl papírová mapa?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Má stále smysl papírová mapa?

Papírové mapy na palubách charterových jachet jsou už několik let netknuté. Navigace probíhá na monitorech počítačů, na tabletech, mobilních telefonech, nebo snad dokonce i na cifernících hodinek. Je papírová mapa mrtvá, nebo se nám stále ještě hodí?

Jaká jsou rizika užívání elektronických map? Znáte je? Jaké jsou limity jejich přesnosti? Proč může docházet k odchylkám polohy? Kdy byla naposledy elektronická mapa aktualizovaná? Na jak velkém monitoru s elektronickou mapou pracujete?

To jsou otázky, na které je třeba dobře zvážit odpovědi. Posádky velkých lodí sice už papír neřeší a mnohá velká kartografická nakladatelství přestala papírové mapy vydávat, ale pro nás jachtaře mají stále opodstatnění. Stačí se jen podívat na srovnání navigačního vybavení na můstku velké lodě a na malé jachtě. Jde o ohromný rozdíl. Nejen ve velikosti zobrazení, ale i ve spolehlivosti.

Dále tu máme vzdělání navigátora. Zatímco na palubě velké lodě studoval své umění několik let, zná limity techniky, se kterou pracuje a umí ji ovládat, na palubě jachty je za navigaci mnohdy zodpovědný člověk, jehož znalosti se omezují jen na to, že modrá je moře a žlutá pevnina. Šipka jsem já.

Plánování

Ale nechme už rozdíly a pojďme se podívat na jeden z důvodů, proč se nám papírová mapa hodí.

Jsme v oblasti, kterou dobře neznáme a plánujeme plavbu. Můžeme zabodnout prst do displeje telefonu, ale o dobrou a pečlivou přípravu nepůjde. Chceme-li si plavbu zodpovědně připravit, je třeba přehlédnout na mapě celou trasu z A do B. Ideálně na jeden pohled vidět, jaká nebezpečí na nás čekají a kde. Mít celkový dojem. Udělat si představu o okolí, tvaru pobřeží a samozřejmě o nebezpečí, které na nás čeká. Na velké mapě si spojíme body A a B. Vidíme, že v cestě žádné nebezpečí není. Vidíme nejbližší útesy vzdálené od kurzu X mil, vidíme bóji Y mil severně od kurzu, vidíme, kde je moře otevřené a kde budeme krytí.

Můžeme si vyhledat bezpečné přístavy a kotviště v oblasti, vytvořit si plán B. Snadno si představíme, co bude dělat vítr a vlny. Odkrokujeme si, kdy budeme kde a jak budeme křižovat.

To vše jde samozřejmě udělat i na mapovém plotteru. Je to ale složitější, vyžaduje to více úsilí. A detailní zvládnutí zobrazovacího přístroje a programu. A to často chybí. Proto si myslím, že práce s papírovou mapou má pro rekreační jachtaře stále své opodstatnění. Je totiž velmi snadná…

Mapa na navigačním stolku má stále něco do sebe. 

 

1361
Na horu