Search
× Search
Křižování proti větru
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby, Navigace

Křižování proti větru

Potřebujete křižovat k cíli, který je přímo proti větru. Jaký kurz zvolíte? Jak dlouhé budou jednotlivé úseky? A víte, co je VMG? V několika dílech si vše vysvětlíme.

Začneme od konce. Tedy co je to VMG. Jde o rychlost přibližování se k cíli. Jednoduché vysvětlení. Cíl, ke kterému plujeme, je severně od nás. Tedy kurz 000°. Poplujeme-li přímo na sever rychlostí 5 uzlů, bude naše rychlost přibližování k cíli 5 uzlů. Bude-li vát severní vítr, nebude možné plout přímo na sever. V tom případě poplujeme kurzem 045°. Budeme stále počítat rychlost 5 uzlů. Naše VMG v té chvíli bude mít hodnotu

VMG = cos (45) x 5 uzlů

VMG = 3,54 uzlu

K cíli se tedy budeme přibližovat rychlostí cca 3,5 uzlu.

Odpadneme-li o dalších 5° VMG spadne na 3,2 uzlu.

Platilo by to ale jen v případě, že bychom i nadále pluli stejnou rychlostí. Což není pravda. Pokud odpadneme, jachta zvýší rychlost. O kolik? To je otázka pro polární diagram, který ukazuje závislost rychlosti lodi na rychlosti a směru větru.


Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

 Vysvětlivky k obrázku

Rhumb line - nejkratší spojnice dvou bodů

Course Offset - odchylka kurzu

Boat speed - rychlost lodi

Ground track - trasa proti dnu

XTE - odchýlení od ideální trasy

VMG - rychlost přibližování k cíli

 

VMG najdete na navigačních přístrojích. Dokážete si tak zvolit, jaký kurz k cíli je pro vás nejvýhodnější. V příštím díle si řekneme, jak roste rychlost s odpadnutím od větru.

21223
Na horu