Search
× Search
Když na zpátečku jachta nechce zatočit
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Když na zpátečku jachta nechce zatočit

Couváte mezi řadami jachet v maríně a potřebujete zatočit do úzké mezery. Stočíte kormidlo, jachta se začne stáčet, ale mnohem méně, než jste očekávali. Vypadá to, že se do mezery nevejdete. Jaké je řešení?

Máte-li stále ještě dost místa a loď má rychlost, můžete zkusit vyřadit na neutrál. Může se stát, že jachta zatočí mnohem lépe a na místo se vejdete. Může, ale nemusí. Záleží na rotaci lodního šroubu.

Prop walk

Svoji roli zde hraje prop walk, neboli stranový efekt rotace lodního šroubu. Podle rotace lodního šroubu máme lodní šrouby pravotočivé a levotočivé (při jízdě vpřed). Nás ale zajímá jízda vzad, kdy se točí lodní šroub opačně. Představte si lodní šroub jako kolo stojící na pevné podložce. Roztočí-li se, bude se pohybovat do strany.

Budeme se bavit o pravotočivém lodním šroubu. Při zpátečce se točí doleva a záď jachty se tedy stáčí vlevo.

Zajíždíme na místo

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Zařadíme neutrál, eliminujeme prop walk a vše vyjde.
Zajíždíme na volné místo mezi jachtami dle obrázku. Zařazená zpátečka, máme rychlost, kormidlo vytočené na pravobok. Zatáčíme, ale jachta se stáčí jen neochotně. Vypadá to, že vrazíme do jachty za mezerou. Na vině je prop walk působící na levobok. 

Celou situaci můžeme včas napravit. Pokud má jachta rychlost, vyřadíme. V té chvíli přestane působit prop walk, který stáčel záď na levobok (prop walk působí jen při zařazené rychlosti). A jachta se na pravobok stočí mnohem ochotněji. Uděláme-li vše včas, celý manévr může vyjít.

Vše výše popsané platí pro pravotočivý lodní šroub a stáčení na pravobok.  Při stáčení na levobok by naopak zařazení neutrálu uškodilo.

 

1000
Na horu