Search
× Search
Kde zakotvit, když není místo
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Kde zakotvit, když není místo

Kam si hodit kotvu, když se zdá být kotviště plné? Kde zakotvit a neohrozit přitom již zakotvené jachty? Jaké nejčastější chyby se méně zkušení jachtaři dopouštějí?

Připlujete do zátoky a v té již jsou zakotvené jiné jachty. Objíždíme zátoku a hledáme vhodné místo na zakotvení. Kde je třeba hodit kotvu, abychom zachovali bezpečné rozestupy se sousedy?

Častá chyba

Nezkušení jachtaři často zaměňují polohu vypuštění kotvy s polohou, kde chtějí na kotvě stát. Vypouštějí kotvu tam, kde by chtěli stát a zapomínají, že po vypuštění správné délky kotevního řetězu se jachta posune o několik desítek metrů dále.

Než spustíme kotvu, musíme již vědět, kolik kotevního řetězu vypustíme a musíme být schopni odhadnout, kam se pak jachta posune.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Správné místo na vypuštění kotvy, posuneme se doprostřed volného prostoru.
Mezi lodě

V situaci, kde se zátoka plní, je nejlepší vypustit kotvu na spojnici již zakotvených jachet. Najedeme si přídí mezi jachty a na jejich spojnici vypustíme kotvu. Jachta spluje podle délky vypuštěného řetězu dozadu a logicky zahustí síť stojících jachet. Místo, které získáme, je největší možné.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Pokud dále zahušťujeme prostor, je možné vypustit kotvu pod záď jachty před námi.
Pod záď

Další možností je vypuštění kotvy pod zádí jachty před vámi. Znovu jde o bezpečný způsob, který ale budí zděšení za kormidlem jachty, pod jejíž záď kotvu spouštíte. Naprosto neopodstatněné zděšení. Znovu je třeba vzít v úvahu délku vypuštěného kotevního řetězu. Například na hloubce 6 metrů budete vypouštět cca 30 metrů řetězu, posunete se tedy necelých 30 m za záď lodě, pod níž jste kotvu vypustili. Samozřejmě se přiblížíme k lodi za sebou, ale méně, než kdybychom zvolili jinou variantu.

Mnohé další věci o kotvení se dozvíte ve středu na online přednášce Jak bezpečně kotvit.

4497
Na horu