Search
× Search
Kde útočí piráti
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Bezpečnost

Kde útočí piráti

Pirátství na světových mořích a oceánech je stále živé. Kde jsou pirátské ataky nejčastější a v jakých vodách se musí mít posádky lodí na pozoru? Centrum pirátských útoků se ze Somálska přesunulo jinam.

Řemeslo spojené s dobou, kdy oceán byl nekonečný, kdy z nově objevených světů vyplouvaly plachetnice plné zlata a drahokamů, kdy se bojovalo šavlemi a bambitkami a život námořníků byl stejně nejistý, jako služební dlouhověkost trenérů fotbalové Sparty, se v očích mnohých zdálo být již dávno mrtvé. Nikdy ale nezemřelo docela. Ze zapomnění světové veřejnosti ho vzkřísili námořní lupiči v okolí Somálska. Po koordinované námořní operaci jsou vody v okolí Afrického rohu již bezpečné, ale celosvětově je pirátství na vzestupu.

Počet ataků roste

International Maritime Bureau vydalo zprávu o pirátství za první půlrok letošního roku. Od ledna do června bylo uneseno nebo použito jako rukojmí 77 námořníků. Nejnebezpečnější oblastí je Guinejský záliv na západě Afriky, kde došlo k 90 % všech únosů posádek. Na druhou stranu je ale třeba říci, že klesl počet únosů lodí jako takových na nejnižší úroveň od roku 1993.

Nejnebezpečnější Guinejský záliv

V první polovině letošního roku bylo celkem zaznamenáno 98 případů pirátství nebo ozbrojených přepadení. V Guinejském zálivu si před útoky mužů s noži, mačetami a střelnými zbraněmi není nikdo jistý. Žádná loď se nemůže cítit v bezpečí. Dvě třetiny útoků se dokonce dějí na otevřeném moři, ve vzdálenosti 20 – 130 mil od pobřeží.

Místní orgány se sice snaží zasahovat proti zločincům, jde ale o chudé země a jejich námořní síly nejsou technologicky na výši. Přesto se snaží… V jednom nedávném případě nigerijské námořnictvo rychle reagovalo na tísňové volání rybářského plavidla uneseného ozbrojenými útočníky ve vodách Pobřeží slonoviny. Posádka byla zachráněna a lodi nemohlo být použito jako možného mateřského plavidla k provádění dalších útoků.

Indonésie

Vedle Guinejského zálivu jsou dalším nebezpečným místem vody v okolí Singapuru. Většinou jde o útoky nízké úrovně nebezpečí. Lupiči se snaží spíše o krádeže a jakmile se ozve poplach, ihned se stahují. Přesto v květnu došlo ke dvojici ataků, při kterých byla posádka ohrožena noži, byla zajata a došlo ke zranění.

Za první tři měsíce letošního roku došlo v indonéských vodách k 5 útokům, ve druhém čtvrtletí již k 10.

Amerika

Také na americkém kontinentu dochází k atakům. V Mexiku například došlo ke 4 útokům v jediné lokalitě během 11 dnů. V jednom případě došlo i na střelné zbraně a jeden člen posádky byl zraněn. Posádce se podařilo spustit alarm a na pomoc se vydala vojenská loď. Pirátům se ale podařilo včas zmizet i s cenným lupem.

Útoky jsou hlášeny také z Peru v okolí přístavu Callao a ke třem neúspěšným atakům došlo i v Ekvádoru.

Somálsko může být nebezpečné

IMB také upozorňuje, že navzdory zklidnění situace u Afrického rohu jsou somálští piráti stále schopni nebezpečných útoků.

4048
Na horu