Search
× Search
Kde jste ještě nebyli?
Anonym
/ Kategorie: Kam jet

Kde jste ještě nebyli?

I když znáte Chorvatsko jako své boty, jsou zde místa, kde jste s největší pravděpodobností nebyli Přitom stojí za to.


Jedním z těchto míst je Mali Ston na Pelješacu. Jde o malé městečko s přístavem na konci zálivu Malo More na severní straně Pelješacu. Cestou je nutné překonat několik překážek. Nejprve na levém břehu zálivu objet bosenské území. Bosna zde získala po válkách v 90. letech přístup k moři. Zanedbatelný přístup k moři. 

Další překážkou je kabel vysokého napětí vedoucí přes zátoku. Podjezdová výška je značená jako 20 metrů. Na bocích zátoky je však mnohem větší. Nemůžeme ale říci jaká.

Poslední překážkou jsou mělčiny před Stonem. Úzký kanál mezi Hodilje a Stonem je mělký. Nikoli však tak, jak je vyznačeno v oblíbeném pilotu 888. Nejmenší hloubka při našem průjezdu byla 4 metry a to v jediném místě. Vše je navíc dobře značeno. 

Přístav v Malim Stonu je nevelký, místo pro uvázání plachetnice je jen vedle kruhové obranné věže. Pokud tam již stojí jiné lodě, je možné se uvázat do druhé řady. Pokud by to nebylo možné, stále můžete postavit loď na kotvu. 

Malé městečko působí z moře impozantním dojmem. Mohutné domy obchodníků se solí jsou nezvykle vysoké. Dnes jsou z nich restaurace podávající místní specialitu, kterou jsou ústřice v místním zálivu pěstované. 

Další velikou atrakcí je opevnění, které se táhne přes kopec do Stonu. Místní čínská zeď. Vstupné na hradby je 50 kun. Výlet ale za to stojí. I když v létě to bude na schodech o život. Na druhé straně budete odměněni výhledem na opevněné městečko Ston a jeho saliny, které byly dříve zdrojem bohatství.

 

6998
Na horu