Search
× Search
Kapitánské průkazy a jak je získat
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Bezpečnost

Kapitánské průkazy a jak je získat

Všechny informace o kapitánských průkazech a zkouškách způsobilosti na jednom místě, jak pro průkazy způsobilosti C, tak i pro B a A.

Na naše kurzy se můžete přihlásit zde

Začneme zjednodušeným postupem. Máte-li zájem o tzv. kapitánský průkaz C (Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty), musíte nejprve složit teoretickou a praktickou zkoušku (nezáleží na pořadí), být zdravotně způsobilý, musí vám být 18 let a musíte být způsobilý k právním úkonům. Pak už jen zaplatíte 500 Kč kolek a vyřídíte potřebnou administrativu na MDČR.

Protože trváme na tom, aby se absolventi našich kurzů naučili maximum, zaměřili jsme se na prezenční teoretické kurzy pro maximálně 12 osob. Zkouška je organizována cca do 10 dnů po ukončení kurzu.

Praktický kurz připravujeme pro 4 (u vybraných kurzů, u kterých je toto uvedeno pro 5 účastníků). Důvodem je pohodlí na palubě, maximální intenzita kurzu a možnost individuálně se každému věnovat.

 

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty, rozsah oprávnění C

Zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 metrů s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice

Průkaz způsobilosti s oprávněním C se vydá fyzické osobě, která:

 • prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením teoretické a praktické zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty;
 • prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty;
 • dosáhla věku 18 let;
 • je způsobilá k právním úkonům;
 • zaplatila správní poplatek (kolková známka v hodnotě 500,- Kč)

 

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty, rozsah oprávnění B

Zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie

Průkaz způsobilosti s oprávněním B se vydá fyzické osobě, která:

 • je držitelem platného průkazu s oprávněním C;
 • prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením teoretické zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty;
 • prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty;
 • zaplatila správní poplatek (kolková známka v hodnotě 500,- Kč)

 

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty, rozsah oprávnění A

Zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby

Průkaz způsobilosti s oprávněním A se vydá fyzické osobě, která:

 • je držitelem platného průkazu s oprávněním B;
 • prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty;
 • prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty;
 • zaplatila správní poplatek (kolková známka v hodnotě 500,- Kč)

Seznam oprávněných lékařů najdete zde. Pozor, potvrzení o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 3 měsíců.

Informace o vydávaných průkazech zde.

Platnost průkazů podmínky jejich prodloužení zde.

Žádost o vydání/prodloužení/duplikát průkazu zde.

Protokol o absolvování praktické zkoušky zde.

Přihláška k provedení teoretické zkoušky zde.

 

Co je třeba pro vydání průkazu způsobilosti?

Po absolvování zkoušky je třeba dodat na MDČR níže uvedené dokumenty, které je možné odeslat doporučeně, nebo donést osobně na podatelnu.


- vyplněnou žádost o vydání průkazu s nalepeným 500 Kč kolkem
- vyplněnou přihlášku k provedení zkoušky
- potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem pověřeným MDČR (ne starší 3 měsíců) Seznam oprávněných lékařů najdete zde.
- potvrzení o praktické zkoušce (vydáváme po absolvování praktické zkoušky) nebo kopii lodního deníku či jachtařské knížky prokazující potřebnou praxi (upluté míle).

Průkaz pro obsluhu radiostanice není pro vystavení průkazu MDČR potřeba, je ale vyžadován například v Chorvatsku.  Zde doporučujeme například tento kurz.

779
Na horu