Search
× Search
Jaké byly nejčastější škody na lodích v roce 2021?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Jaké byly nejčastější škody na lodích v roce 2021?

Víte, jaké škody na lodi loni nejčastěji řešili v Boatsafe a na co si tedy dát největší pozor při plavbě?

Namotání mooringového lana na lodní šroub

Na prvním místě se podle Boatsafe v roce 2021 umístilo namotání mooringového lana na lodní šroub, tvořilo celkem 15 % všech hlášených škod.

Příčinou byla většinou neopatrnost (kormidelník zařadil příliš brzy po odhození mooringu), přejetí cizího mooringu při zajíždění do mariny nebo zmatky při přistání a podávání mooringu. U několika lodí došlo v této situaci k dramatičtějšímu poškození, kdy do převodové nohy vnikl olej a muselo dojít k vytažení lodě z vody, opravě nohy a výměně oleje.

V několika případech došlo k namotání plovoucího předmětu na volném moři (igelitka, síť). Škoda při namotání byla v průměru 1000 eur.

Roztrhání a poškození plachet

 Foto Boatsafe

Foto Boatsafe

Roztrhané plachty
Podobně časté jako namotání lana je i roztrhání nebo jiné poškození plachet (natržený lem, trhlina). Málokdy dojde ke zničení celé plachty a tyto škody jsou téměř vždy spojené i s dalšími škodami na lodi. Jsou také nejčastější škodou, které si posádka všimne až při check-outu.

Týkalo se to zejména lodí se staršími plachtami, které jsou opravdu náchylné a hrozí u nich zvýšené riziko –⁠ zde doporučujeme důslednou kontrolu při check-inu.

Část případů poškození plachet se stala také na regatách, které Boatsafe často pojišťuje, kdy byly poškozené spinakry či genakry.

Odření lodi při přistávacím manévru

 Foto Boatsafe

Foto Boatsafe

Škody na trupu
Na pomyslném bronzovém stupínku všech škod se umístilo odření lodi (poškození gelcoatu) při přistávacím manévru (bok nebo záď), došlo k němu v 11 % případů. Důvodem byl zejména větší vítr a vlny nebo nečekaný poryv při manévru.

Poškození kýlu a kormidla

 Foto Boatsafe

Foto Boatsafe

Poškození kýlu
Další velmi častou nehodou, kterou Boatsafe řeší, je poškození kýlu a kormidla (tvoří 9 %, resp. 6 % všech škod), v drtivé většině případů se stanou při kotvení a přistávání. Příčinou jsou velké vlny nebo přehlednutá překážka pod hladinou (např. povalený betonový blok). Poškození kýlu vedlo ve většině případů k propadnutí celé kauce.

Poškození lodi při kontaktu

Zaznamenáno bylo i několik poškození lodi při kontaktu s další lodí, nejčastěji při pohybu a couvání v marině (odřenina, prasklina). Tyto nehody v roce 2021 tvořily 6 % všech hlášených nehod v Boatsafe.

Utržená kotva a uražené lukny

 Foto Boatsafe

Foto Boatsafe

Prasklá lukna
Další 3 % škod shodně tvoří vytržené kotevní kování a poškozená nebo uražená lukna.

V Boatsafe během roku 2021 zaznamenali i další méně časté škody např. poškození motoru, utržené plynové páky, uražená navigační světla nebo vyvrácený reling. Stálicí je pak ucpaný fekální tank (výše této škody ale obvykle nedosahuje spoluúčasti). Podobně je to se ztracenými fendry.

Utopený motor a krádež dinghy

Menší část hlášených škod loni tvořil dříve častější utopený přívěsný motor, naopak navíc se letos řešilo několik krádeží dinghy. 

Jaká tedy byla loňská jachtařská sezóna?

Zajímavé srovnání nabízí i pohled do statistik rakouské asistenční služby SeaHelp. V rámci služeb, které poskytuje, došlo k výraznému nárůstu odtahů, které tvořily dokonce 65 % všech jejích asistenčních akcí.

A co bylo důvodem takového nárůstu? Podle Marka Orliče, vedoucího zásahů SeaHelp v Punatu, se o něj postaral hlavně špatný, nedostatečný či podfinancovaný servis starších charterových lodí. A také to, že díky enormnímu zájmu a nedostatku nových lodí byly tyto starší lodě velmi vytížené. Však si všichni ještě pamatujeme, že sehnat loď v plné sezóně bylo takřka nemožné a na moři s nadsázkou plulo vše, co se tam udrželo.

Nárůst se týká i problémů s motorem – v 6 % případů SeaHelp pomáhala s nestartujícím motorem, u řady lodí se ale ani tento zásah nepovedl a vedl k odtahu. Loni zaznamenala několik problémů s propadnutím kauce kvůli závadě motoru a převodovce i společnost Boatsafe.

Tak uvidíme, jaká bude letošní sezóna a v jakém stavu se podaří charterovkám udržet své flotily. 

Daniela Jírová

Článek je komerční prezentací

 

3172
Na horu