Search
× Search
Jak správně uvázat pasarelu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak správně uvázat pasarelu

Pasarela – můstek, lávka. Často se za plavby povaluje po palubě, kopeme se o ní, padá, překáží. Jak ji správně uvázat, aby k tomu nedocházelo?

Jak uvázat pasarelu, aby nepřekážela a byla přitom uvázána pevně a stabilně? Standardně ji uvazujeme na bok lodi na relingové sloupky. Nestačí ji ale uvázat jen nahoře, protože pak má tendenci padat a válet se po palubě. Na obrázku vidíte dva způsoby uvázání. Vlevo je pasarela v podobně prkna. Uvazovací lanko je uvázané na pasarele. Dále ho vedeme nad pasarelou kolem sloupku, dále pod pasarelu, kde lanko provlékneme a zase protáhneme kolem sloupku a vedeme zpět nahoru kde na sloupku uvážeme lodní uzel. Je to jednoduché a pasarela již nespadne. Dokonce na druhém konci pasarely již není nezbytné vázat stejně, ale stačí jen přivázat na jednom místě ke sloupku.

Na druhém obrázku je pasarela z latí a kratší lanko, kterým pod a nad pasarelu nedosáhneme. Pak není nutné vázat až dolů, ale stačí lanko kdekoli provléknout mezi latěmi.

Ještě jedna důležitá připomínka. Pasarelu vážeme na ten bok, kde nebude překáže spoušti rolfoku.

Při stání zádí k molu je třeba dávat pozor, aby se pasarela nemohla vzpříčit mezi molo a záď. V takovém případě může prasknout, nebo poškodit záď lodě.

 

2305
Na horu