Search
× Search
Jak správně na uzel na vazáku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak správně na uzel na vazáku

Uzel na vazáku je jeden z nemnoha uzlů, které by měl jachtař umět. Stále se při něm dělají chyby. Ta jedna je hned na začátku.

Jak vést lano na vazák, když s uzlem začínáme? Vždy začneme tak, abychom šli s lanem na vazáku proti předpokládanému tahu lana. Správné zavedení lana je na obrázku A. Pokud zavedeme lano na vazák tak, jak vidíte na obrázku B, pevný konec lana, který je v tahu, může sevřít volný konec a lano pak nemusí jít povolit.

Správný postup začíná na vzhledem k tahu vzdálenějším konci vazáku, pokračuje půlkou smyčky kolem vazáku, pak jednou křížem a při druhé smyčce křížem podvléknout volný konec. Všechny lana na vrchu uzle musí jít křížem.

2088
Na horu