Search
× Search
Jak správně kormidlovat
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Jak správně kormidlovat

Stává se vám, že si to s jachtou šněrujete zprava doleva a nejste schopni plout rovně? Máme na to jednoduchý recept.

Je to častá chyba. Méně zkušený kormidelník se neustále snaží navést jachtu na kurz, ale místo toho jen pluje od čerta k ďáblu a kreslí za sebou vlnovku. Nepomáhá ani značka na kormidle, která ukazuje, kdy je kormidlo na středu.

Je to dáno tím, že při plavbě na plachty často neznamená, že při kormidle na středu jachta pluje rovně. Je to způsobeno silami, kterými na ni působí vítr.

Abyste za kormidlem nechybovali, držte jednu ruku stále na kormidle. Nepřehmatávejte! Při změně kurzu pohněte rukou jen málo a nepouštějte ji z místa, kde kormidelní kolo držíte. Jen tak máte představu, kam jachtu vedete. Malé výchylky v rozsahu, který vám ruka dovolí.

¨Budete-li se držet tohoto pravidla, jachta vás bude poslouchat.

A platí to i při plavbě na zpětný chod na motor. Vychylujte kormidlo jen méně a nepřehmatávejte. Jakmile začnete točit kormidlem jak ruletou, už jachtu nezastavíte a z venku to bude vypadat, že patříte k jachtařům, kteří vyplouvají jen o prázdninách.

10454
Na horu