Search
× Search
Jak snadno změřit napětí vantů
Daniel Vodička

Jak snadno změřit napětí vantů

Existují různé nástroje vyvinuté pro měření napětí takeláže. Je také možné se zeptat profesionálního riggera na ideální napětí pro vaši loď. Rigger by vám měl vysvětlit, jak dospět ke správným hodnotám napětí, a poskytnout vám tipy, jak takeláž upravovat a jak se o ní obecně starat. Existuje ovšem i levnější a více „old school“ způsob.

Nejprve potřebujeme znát nějaké číselné hodnoty. Vanty by obecně neměly být napnuty na více než 15-20 % jejich mezního zatížení, maximálně 25 %. Totéž platí pro zadní stěhy, i když tyto v případě potřeby tolerují maximální zatížení 30 %.

Naštěstí je možné napětí stěhů snadno kontrolovat. Tato metoda se provádí měřením toho, jak moc se stěhy a vanty natáhnou pod zatížením. Jak nerezové lano, tak tyč (rod rigging) se do určité míry napnou, když se napětí blíží meznímu zatížení materiálu. Rozšíření je předvídatelné, konstantní a hlavně: relativně snadno měřitelné. Stačí se držet osvědčeného postupu a vepsat si do paměti následujících šest kroků.

1.            V první fázi přilepíme páskou horní konec skládacího metr ke stěhu, který zatím napínáme pouze ručně. Standardní délka skládací metru jsou dva metry, a to je pro nás ideální délka. Spodní konec metru zůstane volný a měl by přesahovat horní část koncovky stěhu o 3-4 mm. Konec zalisování stěhu nám bude sloužit jako referenční bod.

2.            Začneme napínat stěh. Se zvyšujícím se napětím bude mít skládací metr tendenci stoupat a dává nám tím znamení o zvýšeném napětí na měřených dvou metrech.

3.            Pro měření napětí přidržíme metr u stěhu a můžeme tak vidět přesnou vzdálenost od horní části koncovky stěhu (náš referenční bod) a spodním koncem metru. Každý milimetr, o který se skládací metr posunul nahoru odpovídá pěti procentům mezního zatížení stěhu. Mějte ovšem na paměti, že toto platí pouze při použití skládacího metru se správnou délkou.

4.            Pokračujte v napínání, dokud se nedostanete až na 1,5mm (nezapomeňte počítat otáčky napínáku. Stejným způsobem napněte i stěh na druhé straně. Nezapomeňte počítat otáčky napínáku, velmi vám to ušetří práci s následným měřením. Nyní by měla být délka prodloužení zdvojnásobena. Pokud tedy naměříte 3 mm, stěhy jsou napnuty na patnáct procent svého mezního zatížení.

5.            U ocelových stěhů je ideální napětí mezi 15-20 % mezního zatížení, pro rod rigging je ideální zatížení o pět procent nižší. Boční stěhy by měly být se svými k zádi skloněnými sálingy o něco napnutější než stěhy, která vedou v rovině stěžně. Když je loď v klidu, protilehlé stěhy budou mít vždy stejné napětí (pokud jste u minulého kroku poctivě počítali otáčky). Nezapomeňte zkontrolovat polohu stěžně, jestli je stále kolmo k palubě a není vychýlen na nějakou stranu. Dali-li záležet na předešlých krocích, tak by mělo být vše v pořádku.

6.            Nezapomeňte změřit i napětí zadního stěhu. Minimální napětí by mělo být 15 % a maximem je 30 %. Tyto dva body si nějak označte, budou vám sloužit jako rozsah pro případné úpravy.

Důsledné dodržení těchto šesti jednoduchých kroků by vám mělo zaručeně pomoci. Největší šanci na úspěch máte hned napoprvé, musíte ovšem dbát na detaily (viz. počet otáček napínáků), následné úpravy napnutí vám totiž mohou nepříjemně zkomplikovat život a zabrat zbytečně mnoho času.

3022
Na horu