Search
× Search
Jak si nenamotat mooring
Daniel Vodička

Jak si nenamotat mooring

Namotání mooringu na propeler se bojí každý začínající jachtař. Jak vyplouvat z maríny, abychom toto nebezpečí eliminovali?

K namotání mooringového lana často dochází ve chvíli, kdy vyplouváme z maríny. Především v létě jsou mooringová lana na vazáku vyschlá a padají pomalu ke dnu. Při zbrklém vyplouvání se mohou namotat na lodní šroub.

Řešení je přitom snadné. Dejme tomu, že fouká vítr z levoboku a chceme vyplout z maríny (loď číslo 1). Začneme tím, že si nastartujeme motor. Dále odvážeme závětrné záďové lano, tedy lano na pravoboku (2). Jedním pohledem zkontrolujeme, jestli volná část mooringu pod zádí není v blízkosti propeleru.

Nyní již pošleme pomocníka na příď. Bude mít na starosti mooring.

Stočíme kormidlo na levobok, tedy proti větru. Zařadíme přední chod a přidáváme plyn, dokud nemá příď jachty tendenci se stáčet proti větru (3). 

Pak mírně ubereme, aby jachta stabilně stála kolmo k molu i s povoleným mooringem. Nyní může pomocník na přídi mooring uvolnit a odhodit do vody (4).

 
Počkáme, až mooring klesne ke dnu, uvolníme návětrné lano a vyplouváme (5).

Je to snadné a mooring si nemůžeme namotat. 

Více o manévrech v přístavech najdete zde.


 

11222
Na horu