Search
× Search
Jak křižovat proti větru?
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Jak křižovat proti větru?

Cíl, ke kterému plujete, je daleko proti větru. Musíte křižovat. Jak to uděláte? Poplujete až na lay line?

V první řadě si musíme říci, co je to lay line. Závodní jachtaři výraz dobře znají, ostatní se nemusí orientovat. Je to linie, ze které již můžete plout přímo k cíli bez nutnosti provádět obrat. Platí to nejen pro plavbu proti větru, ale i po větru, kdy musíme halzovat.

Nyní si představme, že cíl, ke kterému plujeme, je daleko od nás (například 10 mil), přímo proti směru větru. Jak budeme křižovat, aby to pro nás bylo nejvýhodnější?

Pokud by byl cíl blízko nás, můžeme dojet až na lay line, otočit se, a na jediný obrat dojet až k cíli. Pokud je cíl dále, není výhodné zajíždět až na lay line. Proč? Důvodem je to, že směr větru se může měnit. Pokud by se změnil pro nás nepříznivým směrem, stane se, že dlouhou zajížďkou až na lay line hodně proděláme. Proto je lepší zvolit bezpečnější variantu. Budeme se držet blíže nejkratší trasy k cíli, tedy rhumb line.

Vyznačíme si na každou stranu od rhumb line úhel cca 20° (záleží na vzdálenosti k cíli – čím jsme dále, tím bude úhel menší). Nyní se budeme při křižování držet v tomto výseku. Pokud by vítr změnil nepříznivě směr, naše ztráty nebudou tak velké, jako by byly při zajíždění na rhumb line.

11971
Na horu