Search
× Search
Jak je to s kotvením a vyvazováním na břeh v Chorvatsku?
Daniel Vodička

Jak je to s kotvením a vyvazováním na břeh v Chorvatsku?

Všichni to všude dělají, ne vždy je to však povolené a může přijít pokuta. Jak je to v Chorvatsku s vyvazováním na břeh?

Zajímavý článek o vyvazování na břeh zveřejnil chorvatský web morski.hr.

Z článku přinášíme několik zajímavých pohledů na tuto problematiku. Web poukazuje na to, že podobná praxe by nebyla problematická, pokud by lodí nebylo tolik a tento způsob vyvázání nepraktikovaly i tzv. mini-cruisery, tedy větší turistické lodě plné pasažérů (večer možná přijde i kouzelník) prohánějící se po ostrovech. Tyto lodě si příliš nelámou hlavu s tím, kde stojí, jak daleko od břehu atd.

V článku se v této souvislosti mluví o oficiálních kotvištích a proti nim jsou postavena jiná místa, která dle použité logiky jsou neoficiální, nebo by se možná dalo říci nepovolená. V tomto ohledu musím připojit svoji vlastní myšlenku. Kotvení v Chorvatsku zatím  je dovoleno všude, kde není zakázáno. Výše uvedená logika je tedy chybná.

Na místech, kde je zakázáno kotvení můžete být dle zákona pokutováni pracovníky Pomorske policie, nebo Lučke kapetanije. V případě, že budete v místě, které je chráněné, vyvázáni za břeh, nebo za stromy, můžete být navíc pokutováni ochránci přírody z dané chráněné lokality.

Web přináší také pohled Lučke kapetanije na to, co je povoleno a co zakázáno: „Pokud něco není jasně zakázáno, je to povolené.“

Na další dotaz týkající se případného ohrožení bezpečnosti plavby zakotvenými a vyvázanými loděmi, kapitanát odvětil, že tato problematika se musí řešit na místě.

Dále se web ptal, jak může být dlouhé lano, kterým je loď vyvázaná na břeh. Zde je citován předpis (čl.52, odst2) říkající, že plavidlo může kotvit mimo přístav pouze v případě, že nenarušuje bezpečnost plavby, lidského života, majetku, pobřeží a mořského prostředí. V odstavci 3 stejného článku se říká, že kotvení, kromě oblastí, kde je zakázáno, je povoleno pouze způsobem, že nenarušuje bezpečnost plavby, lidského života, majetku, pobřeží a mořského prostředí. Zároveň je tu čl.49, odst.2, který říká, že kotvení nesmí překážet navigaci jiných plavidel.

Maximální délka vyvázání ke břehu tak podle ministerstva není stanovena.

Na závěr naše poznámka. Na místě bude bezpečnost stání vaší lodě posuzovat konkrétní pracovník kapitanátu, nebo pomorske policie. Pokud budete stát 20 metrů od břehu a na lano vedoucí na břeh pověsíte blikačku, která případné lodě na jeho existenci upozorní, určitě to bude pro kapitanát nebo policii  signál, že to s bezpečností plavby myslíte dobře.

1137
Na horu