Search
× Search
Jak doplout rychleji k cíli
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Jak doplout rychleji k cíli

Zadáte na mapovém plotteru waypoint, vytáhnete plachty a vyplujete k cíli. Je to zrovna proti větru a začíná vám pomalá a nepohodlná stoupačka, kterou si chce každý zkrátit. Jak si pomoci a doplout do cíle co nejrychleji?

Přesně proto máte na GPS zkratku VMG. Zadáte-li si waypoint, tedy bod, do kterého plujete, bude vám VMG ukazovat rychlost přibližování se k cíli. Představte si, že máte kormidelníka, který by stoupal, až by brečel. Popluje 45°na vítr, ale rychlost bude jen 4,5 uzlu. K cíli se bude přibližovat rychlostí jen 2,8 uzlu.

Přijde druhý kormidelník, odpadne o 10°a rychlost stoupne o půl uzle. Ale VMG bude stále 2,8 uzlu. Oba kormidelníci by se dostali do cíle za stejnou dobu, ačkoli jeden stoupá ostřeji.

V praxi to bude vypadat tak, že první kormidelník bude ostře stoupat, loď bude trpět, posádka bude trpět. Ve druhém případě bude plavba mnohem pohodlnější.

Vše ale může být také jinak. Po odpadnutí můžete zjistit, že vaše VMG narostlo. Plujete méně ostře, ale k cíli doplujete dříve. K tomu vám pomáhá VMG.

Platí to nejen na stoupačku. Podobně vám rychlost přibližování se k cíli pomůže při plavbě na zadní vítr.

4728
Na horu