Search
× Search
Jak daleko se dovoláte vysílačkou VHF?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Bezpečnost

Jak daleko se dovoláte vysílačkou VHF?

Vysílačka VHF je součástí každé charterové lodi. Víte, jak daleko se s ní dovoláte? Pokud budete volat o pomoc, jak daleko vás uslyší? To je dobré vědět.

Dosah vysílání není neomezený. Omyl, který je třeba vyvrátit.

Vysílačka VHF vysílá na velmi krátkých vlnách (Very High Frequency). Tyto vlny se neohýbají za horizont, ani se neodrážejí od ionosféry, jako je tomu u vln krátkých. Proto je její dosah v podstatě na horizont.

Vzdálenost VHF horizontu spočítáme přibližně tím způsobem, že vynásobíme druhou odmocninu výšky antény v metrech číslem tři. Získáme tak vzdálenost k horizontu v mílích.

Pojďme na příklad. Výška antény je 16 metrů, aby se to dobře počítalo. Vzdálenost horizontu bude odmocnina z 16 – tedy 4 x 3. Výsledek je 12 mil. Pokud by byla výška antény 25 metrů, bude vzdálenost k horizontu 15 mil.

Takový by byl dosah naší vysílačky, pokud by byla druhá anténa na hladině moře. Jak to ale bude, pokud i druhá anténa je vysoko na stěžni? Potom budeme číslem tři násobit součet druhých odmocnin z výšek obou antén.

Příklad:

Jeden stěžeň je vysoký 16 metrů a druhý 25 metrů

Odmocnina ze 16 je 4 a ze 25 je odmocnina 5

Přibližný dosah, na který se tyto lodě domluví, bude (4 + 5) x 3 = 27 mil.

Budeme-li se bavit s vysílačem na pobřeží, který je vysoký 100 metrů (výška našeho stěžně 16 m), můžeme ho slyšet přibližně na  (10 + 4) x 3 = 42 mil

Stále je to ale násobně více, než je dosah mobilního telefonu.

7924
Na horu