Search
× Search
Jak číst mapu větru
Jan Koukal
/ Kategorie: Navigace, Počasí

Jak číst mapu větru

Meteorologie jachtaře dříve učila, jak se zorientovat podle mluvených hlášení, jak si vytvořit synoptickou mapu a jak s ní dále pracovat. I dnes má toto svoji důležitost, ale doba se změnila a moderní technologie zasáhly i tuto oblast.

Meteorologie je oborem, kterého se účastníci jachtařských kurzů obávají nejvíce. Předpověď počasí je pro ně magií a dění v atmosféře nepochopitelným hrncem vařící bramboračky. Občas je to dáno i tím, že se stále zaměřujeme na vysvětlování věcí, které nejsou nepodstatné, ale zamotávají nováčkům zbytečně hlavu. Vzhledem k možnostem dnešní komunikační techniky je možné některé věci zpočátku vynechat a soustředit se na to, co je praktické a jednoduché. K pochopení stačí základní znalosti a v praxi to mnohým bude stačit po celý život. Ti, kteří se budou chtít vzdělávat dále, snadno si doplní základní principy dění v atmosféře a mohou pokračovat ve studiu.

 
Přístup na internet
V dnešní době se stává přístup na internet samozřejmostí i na palubách jachet. Díky tomu již nemusíme s tužkou v ruce chytat na rádiu chraplavé údaje o větru a poloze front jako dříve. Pokud jsme na lodi schopni se dostat k synoptické mapě, obvykle se dokážeme dostat i k mapě větru, kterou připravili profesionální meteorologové. Tato mapa bude jistě přesnější, než kdybychom se ji snažili vytvořit sami.


Snadný základ
Postačujícím základem by mohly základní tlakové útvary, směr proudění v nich a dále fronty, teplá, studená a okluzní a dění v nich. To by pro začátek mohlo stačit a je to velmi výrazné zjednodušení. S tímto základem jsme nejen schopni číst synoptické mapy, ale také pochopit na mapách větru, co můžeme v jaké oblasti očekávat. Víme-li, co očekávat, můžeme se vyhnout, případně se na nepřízeň počasí připravit.

Tlaková výše (anticyklóna)
Oblast vysokého tlaku vzduchu je místem bez oblačnosti, se slabým větrem, který u středu přechází v bezvětří. Proudění vzduchu ve výši je podél izobar po směru hodinových ručiček a mírně ven ze středu výše. Více ven ze středu je stočený vítr nad pevninou (až 45°), než nad mořem (cca 20°). Je to dáno vlivem tření.

Tlaková níže (cyklóna)
Oblast nízkého tlaku vzduchu se vyznačuje zataženou oblohou, srážkami, často bouřlivým počasím. Směr proudění v níži je podél izobar, proti směru hodinových ručiček, mírně stočené do středu. Směrem ke středu níže vítr sílí. S níží jsou spojeny atmosférické fronty.

Teplá fronta
Oblast, kde se stýká teplá vzduchová masa a studená. Teplá masa se posouvá nad studenou. Před teplou frontou se dlouhodobě snižuje základna oblačnosti, klesá tlak a přichází srážky, které houstnou. Vítr pomalu sílí. Při přechodu fronty se vítr stočí mírně vpravo, jinak je poměrně stálý, přestává pršet a pád tlaku se zastaví. 

Studená fronta
Oblast, kde se stýká studená vzduchová masa a teplá. Studená masa vytlačuje teplou. Dále před studenou frontou se nevyskytují srážky, oblačnost obvykle přichází poměrně náhle. Vítr zesiluje a přicházejí poryvy, tlak postupně klesá. Příchod fronty bývá doprovázen bouřkami, hustým deštěm, někdy kroupami, prudkým poklesem tlaku, který posléze začne rychle růst. Prudký nárazový vítr skokově mění směr vpravo a klesá teplota. Nárazový vítr vydrží i za frontou. Obloha se opět vyjasňuje.

Okluzní fronta
Protože teplá i studená fronta vycházejí z tlakové níže a teplá fronta se pohybuje pomaleji než studená, studená ji dříve či později dožene. Vzniklá fronta se nazývá okluzní. Dění v těchto frontách již je poněkud složité, vše záleží na tom, jak teplé jsou stýkající se vzduchové masy vůči sobě.

Jak poznáme na mapě větru, co se blíží
Podle toho, jak se vítr stáčí ve frontách, můžeme na mapě větru poznat, jaké počasí můžeme očekávat. To je velmi důležité, protože samotný směr a rychlost větru neřeknou, na co se máme připravit. Pokud například na teplé frontě ukazuje mapa větru rychlost 20 uzlů, je možné s tím počítat. Na studené frontě je však vítr nárazovitý a střední vítr 20 uzlů znamená v nárazech 30 uzlů a to již zcela mění situaci.
Z toho důvodu nemůžeme hledět na šipky na mapě jako na něco daného, ale je třeba si umět vyložit, k jakým dynamickým dějům v ten který okamžik na tom kterém místě dochází. Pokud si toto nedovedeme představit, stále se nám bude stávat, že budeme zaskočeni v nedbalkách.

Popisky k obrázkům

00.7.12

00.7.12

00.7.12

Zdroj UGRIB

1 - Zde je velmi jasně patrná studená fronta vybíhající z tlakové níže nad pobřežím východní Anglie. Fronta směřuje souběžně s kanálem La Manche k západu. Před frontou je patrný rychle sílící jihozápadní vítr, který se za frontou mění nejprve na západní, později na severozápadní. Vítr je velmi silný, na frontě dosahuje rychlosti 37 uzlů, tedy 8°Beauforta. Na rychlost větru můžeme usuzovat také podle velmi hustých izobar. Na frontě je možné očekávat poryvy o rychlosti až 55 uzlů. Na níži je patrné proudění proti směru hodinových ručiček. 

Synoptická mapa stejné oblasti ve stejném čase - 00.7.12

Synoptická mapa stejné oblasti ve stejném čase - 00.7.12

Zdroj Met Office

2 - Další frontu vidíme u portugalského pobřeží, vítr za frontou není příliš silný, izobary jsou od sebe daleko. Nejde o tak silnou frontu, proto je možné očekávat, že plavba v této frontě bude mnohem klidnější.
3 – Azorská tlaková výše je tentokrát posunuta dále na sever. Ve středu Atlantiku udržuje oblast bez větru.
4 – Velmi bouřlivá tlaková níže je patrná jihozápadně od Azor. Plavba v této níži by byla mimořádně nepříjemná nejen kvůli větru, ale i kvůli vlnám, které budou přicházet z více směrů tzv.cross sea.

00.8.12

00.8.12

00.8.12

Zdroj UGRIB

1 – V kanálu La Manche již přešla fronta a za frontou vane studený a nárazovitý vítr od severu. Vlny u anglického pobřeží by se již mohly z předchozích hodin pomalu uklidňovat, severní vítr již u pobřeží další vlny nezvedne. 
2 – Velmi nepříjemná bude situace v západní části Středomoří. Studená fronta prochází přes jih Sardinie k západu, před frontou vane scirocco, na Jadranu jugo. Za frontou v západním Středomoří již vyfukuje z údolí Rhony silný mistrál. Nejsilnější je u pobřeží, kde dosahuje rychlosti 40 uzlů, v nárazech tedy můžeme počítat i s 60 uzly. 

Synoptická mapa stejné oblasti ve stejném čase - 00.8.12

Synoptická mapa stejné oblasti ve stejném čase - 00.8.12

Zdroj Met Office

3 – Azorská tlaková výše se posunula na východ k Irsku. 
4 – Bouřlivá tlaková níže západně od Azor zasahuje celou západní část Atlantiku. Z níže vybíhá několik front, situace bude velmi bouřlivá. Meteorologie jachtaře dříve učila, jak se zorientovat podle mluvených hlášení, jak si vytvořit synoptickou mapu a jak s ní dále pracovat. I dnes má toto svoji důležitost, ale doba se změnila a moderní technologie zasáhly i tuto oblast.

 

18617
Na horu