Search
× Search
Falešná jistota s radarovým odražečem
Daniel Vodička

Falešná jistota s radarovým odražečem

Laminátové či dřevěné lodě špatně odrážejí radarové vlny a radar je nemusí zachytit. Proto máme na lodích radarové odražeče. Můžeme se na ně spolehnout?

Plujete v noci na plachty a křížíte se s nákladní lodí. Máte přednost, ale loď nereaguje. Zneklidněná posádka nervózně atakuje skippera. Ten se nenechá vyvést z míry: „Nebojte se, máme radarový odražeč. Ví o nás.“

Má pravdu? Může, ale také nemusí. Je dost pravděpodobné, že o vás posádka na můstku neví, protože vás na radaru nevidí.
Jak je to možné, když máme odražeč?

Je to jednoduché. Většina pasivních radarových odražečů má výrazné výkyvy ve výkonu, které jsou dány úhlem, ze kterého vlnění přichází. V některých úhlech se blíží výkon nule. Výkon je výrazně snížen jakýmkoli odkloněním odražeče z vertikální pozice. Což je na plachetnici téměř vždy.
Abychom zvýšili na moři vlastní bezpečnost, přinášíme několik rad od britské organizace MAIB, která se zabývá vyšetřováním nehod na moři.

Maximalizujte velikost radarového odražeče
Britské organizace zabývající se bezpečností na moři se shodli na tom, že na malých plavidlech je třeba maximalizovat Radar Cross Section (RCS). V překladu to znamená použití radarového odražeče maximální velikosti. Každý výrobce by měl RCS u svých produktů uvádět. Dále je třeba věnovat pozornost tomu, jak je odražeč instalován, jak vysoko a do jaké míry svisle.
Je třeba si uvědomi, že u většiny velkých lodí je radar základní antikolizní zařízení. Nejste-li vidět na radaru, jako byste nebyli. 

Levnější je horší

Pasivní radarový odražeč je jednoduché zařízení. Měli bychom si uvědomovat, jak se mění vlastnosti našeho odražeče ze různých podmínek. Obecně je možné říci, že čím je radarový odražeč levnější, tím vykazuje horší vlastnosti.

Instalujte odražeč vertikálně

Pokud vám to okolnosti dovolí, snažte se odražeč instalovat vertikálně. Na motorové lodi je tohoto možné snadněji dosáhnout.
Na plachetnici berte v úvahu náklon jachty.

Nejjednodušší, jak instalovat na plachetnici odražeč vertikálně, je na volném výtahu ze stěžně, s dvojicí lan na každý bok lodi. Pro omezení pohybu odražeče. Podle náklonu lodi napneme lano ze závětrného boku více. Podobně jde odražeč instalovat pod sáling. Je to dobrá rada, ale asi nebudeme měnit fixaci odražeče po každém obratu.

Upevnětě odražeč co nejvýše
Vždy se snažte upevnit odražeč co nejvýše. Na každé lodi.

A několik poznámek na závěr. Nejlepších výsledků dosahuje aktivní radarový odražeč (např. Sea Me), který zachycené radarové vlny pošle zesílené zpět. Ke své činnosti však potřebuje elektrickou energii. Přesto je používán i na závodních lodích.
Nejrozšířenější druh radarového odražeče (trubička s labyrintem uvnitř) vykazuje v testech velmi špatných výkonů. Především v náklonu.
Jakmile zažijete plavbu v oblasti s hustým provozem v mlze, zjistíte, jak moc byste si přáli ten nejlepší možný odražeč. Je to zařízení, na kterém se nevyplatí šetřit.

 

9403
Na horu