Search
× Search
Dva nejdůležitější uzly
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Dva nejdůležitější uzly

Bez základní znalosti uzlů není dobré vyplout na moře. My se dnes podíváme na dva nejdůležitější a další dva si necháme zítra. Čtyři uzly nejsou vše, ale postačí. Fotografie jsou z knihy Přístavní manévry, kde najdete i další potřebné uzly.

Dračí smyčka
Dračí smyčkou vytvoříme na laně pevnou a nestahující se smyčku. Potřebujeme ji například na uvázání na pachole. Základní výhodou dračí smyčky je to, že i pevně dotažená je snadno rozvazatelná. Jde o jeden ze základních uzlů.

Jak na to?
Vytvoříme oko na pevném konci lana (1). Protáhneme volný konec a vznikne smyčka (2). Volný konec vedeme kolem konce pevného a vrátíme se do očka (3). Dotáhneme smyčku s volným koncem (4).

Uzel na vazáku
Základním uzlem pro vyvazování jachet je uzel na vazáku. Jednoduchý uzel, u kterého však často dochází k chybám. Jeho neznalost často vede k tomu, že místo jednoduchého uzlu vznikne na vazáku takřka nekonečná motanice lan. Při správném uvázání přitom není třeba více, než vidíte na obrázku.

Jak na to?
Jediný správný postup uvázání uzle na vazáku. Začínáme na vzdálenějším konci vazáku ve směru vedení lana (1). Pokračujeme lanem kolem poloviny vazáku (2) a křížem (3). Připravíme znovu konec lana křížem (4), ale tentokrát volný konec lana podtočíme, aby vznikla smyčka (5). Tu přehodíme přes konec vazáku a dotáhneme (6).

22490
Na horu