Search
× Search
Drunken Sailor
Daniel Vodička

Drunken Sailor

Nedávno se na našem facebookovém profilu objevila narážka na alkohol v krvi kapitána. Jak to s alkoholem na palubě je?
 

Mnohé sobotní nalodění na charterovou jachtu připomíná byznys s alkoholem za prohibice. Hory piva, rumu, slivovice, whisky a jiného alkoholu různé voltáže se vrší v kokpitu vyplouvající jachty.

Co se přiveze, musí se také vypít. Posádka sice na konci týdne lehce zapomíná přístavy, ve kterých stála, ale úkol vyprázdnit dovezené je splněn. Jak se k takovému druhu jachtingu staví policie?


Kontroly na moři?
Kapitáni s příchylností k alkoholu se nejvíce obávají kontrol na moři nebo v přístavu. K těm obvykle nedochází. Pokud nepředvedete na moři nějakou všeříkající scénku, tak vás nejspíše nikdo na alkohol kontrolovat nebude.
Nyní se mnozí radují. Nemají k tomu ale důvod. 

Problém je zodpovědnost
Mnohem větším problémem, než je kontrola, kolik jste toho vypili, je zodpovědnost, kterou má kapitán za loď a za posádku. Pokud dojde k nějaké nehodě, můžete být kontrolováni na alkohol. Když se ve vaší krvi objeví, může pro vás mít nehoda velmi vážné následky. Škoda už nemusí být limitována výší kauce, protože pojišťovna může odmítnout plnění. Dokonce nemusí být výše škod limitována ani cenou vaší jachty. Utrhnete-li se z kotvy a odřete příďovým kováním bok lodi Romana Abramoviče, nemusí na opravu stačit ani hodnota vaší zděděné nemovitosti.
S alkoholem v krvi můžete způsobit škodu, která daleko převyšuje vaše možnosti. 

Zranění
Ještě horší důsledky může mít nehoda, při které dojde ke zranění, nebo dokonce ke smrti. Zodpovědný je kapitán a jeho chování je podrobeno analýze. Jakákoli chyba může mít velký vliv na výsledný trest. Alkohol v krvi je velká chyba. 

Na kotvě
Problémy se nemusí vyhnout ani na kotvě. Ani v takové chvíli by neměl kapitán popustit uzdy své žízni. Že jsme zakotvení neznamená, že nebudeme muset řešit krizové situace. V takové chvíli je alkohol znovu problém.

 
V přístavu
Podobná situace může nastat i v přístavu. Stále jste za loď zodpovědní. Přijde bouřka, přestane držet kotva na přídi a vy musíte řešit problém. Nepoznáte-li v té chvíli příď od zádi, bude vám to připočteno k tíži. 


A jak je to s posádkou?
Kapitán je zodpovědný za loď i posádku. Jsou-li členové jeho týmu ve stavu nevědomí a padají přitom přes palubu, je to kapitána problém. Stejně jako je jeho problém, pokud trimer geny se zastřeným rozumem strká ruce tam, kam nemá. 

Pít, či nepít?
Jsme daleci toho, abychom vám říkali, že nemáte na lodi pít alkohol. Je to vaše věc. Jen je důležité, abyste si přitom uvědomovali, co vše můžete způsobit a jaké důsledky z toho pro vás plynou.
 

7363
Na horu