Search
× Search
Dobrovolná odchylka od kurzu
Jan Onheiser
/ Kategorie: Navigace

Dobrovolná odchylka od kurzu

Plujete za snížené nebo dokonce nulové viditelnosti a nefungují přístroje. Nepravděpodobné, ale možné. Jednou z navigačních metod, jak doplout k svému cíli je použití tzv. dobrovolné odchylky od kurzu. Do navigační praxe ji zavedl sir Francis Charles Chichester, legendární pilot a námořník. V angličtině se používá termín deliberate offset course to destination.

Princip této metody je velmi jednoduchý. Dobrovolně plujete špatným kurzem, abyste následně věděli, kudy dále do cíle. Uvedu příklad. Na základě předchozí navigace (dead reckoning) znáte svojí přibližnou polohu. Víte, že váš cíl se nachází asi 5 Nm přibližným kurzem 120° T. Popluji-li uvedeným kurzem, tak s ohledem na relativní nepřesnost DR navigace nemám jistotu, že skončím na správném místě. Po doplutí k pobřeží nebudu vědět, zda se cíl nachází vlevo nebo vpravo. Z tohoto důvodu záměrně volím kurz s odchylkou, protože u pobřeží (nebo po určité vzdálenosti, záleží na okolnostech) budu vědět, že můj cíl se nachází v opačném směru, než byla zvolená odchylka. Na přiloženém obrázku volím odchylku cca 20° severně, tj. pluji kurzem 100°T. Poté, co dosáhnu pobřeží, resp. stanovené hloubky u pobřeží, vím, že můj cíl se nachází někde na jih od nové polohy. Nemusím uvažovat nad tím, zda jsem vlevo nebo vpravo od cíle.

Image
Chichesterův let z Nového Zélandu do Austrálie.
Sir Chichester popsal tento způsob navigace při legendárním přeletu z Nového Zélandu do Austrálie v roce 1931. Věděl, že po určité době musí přistát na Norfolk Island, aby dočerpal palivo. S ohledem na dobové navigační možnosti nedokázal navigovat natolik přesně, aby doletěl přímo na ostrovy, ale dokázal určit potřebnou vzdálenost. Jakmile ji uletěl, tak při použití dobrovolné odchylky od kurzu věděl, že mu stačí stočit kurz jedním směrem a ostrovy by se měly objevit. A naštěstí se tak stalo.

Sice v dnešní době se může jevit použití takto primitivní techniky navigace jako nadbytečné, ale můžou nastat situace, kdy nic jiného nezbude.

 

 

1550
Na horu