Search
× Search
Co znamená veering a backing?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí

Co znamená veering a backing?

Při poslechu anglickojazyčné předpovědi často narazíte na výrazy veering a backing. Vztahují se ke směru větru, co však znamenají?

V obou případech jde o změnu směru větru. Výraz veering znamená stáčení se větru po směru hodinových ručiček, zatímco backing vyjadřuje stáčení proti směru ručiček. Má-li například vát jižní vítr a dojde ke stočení po směru hodinových ručiček (veering), vítr změní směr na západní (například). Naopak stočení proti směru (backing) vyjadřuje změnu na východní.

Tlakové níže

Na severní polokouli se systémy nízkého tlaku otáčejí proti směru hodinových ručiček. Deprese jsou tvořeny relativně teplou vzduchovou hmotou. Víme-li, jestli bude střed níže přecházet severně, či jižně od nás, víme také, jestli se vítr bude stáčet po, nebo proti směru hodinových ručiček. Adekvátně pak podle stáčení větru můžeme určit polohu středu níže.

Tlaková výše

Ne severní polokouli se systémy vysokého tlaku otáčejí po směru hodinových ručiček. Jsou tvořeny relativně studeným vzduchem. Změna tlaku a směru větru nám pomůže určit, zda je střed severně či jižně od nás.

 

543
Na horu