Search
× Search
Co vám říká barometr?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí

Co vám říká barometr?

Předpověď počasí při pobřežní plavbě dnes čerpáme obvykle z internetu. Při plavbě mimo signál mobilních operátorů přichází na řadu poslouchání vysílaných předpovědí a starý dobrý barometr. Víme však, co nám říkají změny tlaku?


Chceme-li pracovat s barometrem, musí být jeho výstupy přesné. A měl by být zkalibrovaný. Pak jsme schopni porovnávat jeho údaje se synoptickými mapami a zjišťovat tak naši polohu ve vztahu k tlakovým útvarům. Navzdory přístupu na internet a veškerým datům, které mají k dispozici, je pro závodní offshore jachtaře znalost atmosférického tlaku klíčová.  ¨

Nestačí však jen mít údaje z barometru k dispozici. Je třeba si je také zaznamenávat, a to nejlépe každou hodinu. Pak máme přesný přehled o změnách tlaku.

Synoptická mapa

Je to mapa, která s pomocí izobar (čáry spojující místa o stejném tlaku) zaznamenává polohu tlakových útvarů. Tlakových výší a níží. Dále jsou na ní vyznačeny polohy front.

Nyní si pojďme zakřivené izobary na mapě nahradit pro mnohé pochopitelnějšími vrstevnicemi, tedy čarami spojujícími místa o stejné nadmořské výšce. Již ze školy víme, že kde jsou vrstevnice blízko u sebe, je svah prudší. Nyní položme na svah míč. Je-li svah prudký, míč se rozeběhne dolů po svahu rychleji než na svahu pozvolném.

A totéž platí i pro hustotu izobar a rychlost větru. Tedy, čím je větší rozdíl tlaku (hustější izobary), tím silnější vítr fouká.

Obecně je možné říci, že špatné počasí je spojeno s tlakovými nížemi.  Jakákoli rychlá změna tlaku znamená, že se vzduch rychle pohybuje, a rychle se pohybující vzduch může znamenat silný vítr. Silný vítr také velmi pravděpodobně rozbouřené moře.


Jak poznat, že se blíží bouře?
 

Čím rychleji klesá barometrický tlak, tím silnější vítr nás čeká. Zjednodušeně řečeno. To platí i pro vzestupy tlaku, ale většina špatného počasí je spojena se systémy nízkého tlaku (tlakovými níže).
Vedete-li si zápisy o změnách tlaku každou hodinu, můžete z nich vyčíst budoucnost. Pokud pozorujete, že se tlak mění rychlostí o 6 hPa během tří hodin, můžete očekávat 7 Beauforta. Pokud je to více než 9 mb za 3 hodiny, můžete s jistotou očekávat vítr nad 8 Beauforta! Jakákoli změna tlaku nad 1 mb za hodinu může znamenat, že se blíží silný vítr.

Obecně lze říci, že stálý vzestup tlaku znamená relativně stabilní počasí, ale pokud klesá, je to ukazatel, že počasí ovlivňuje deprese přinášející vlhké a neklidné počasí. Vzestup obvykle značí suché, jasné a stabilnější podmínky v důsledku systému vysokého tlaku a s ním spojeného relativně chladného vzduchu. Čím rychlejší je změna tlaku, tím silnější vítr byste měli očekávat.

Pokud chcete zjistit, kde se nachází tlaková níže, pak se na severní polokouli jednoduše postavte zády k větru a natáhněte levou ruku. Směr, kterým vaše ruka ukazuje, bude označovat polohu tlakové níže a pravá ruka bude ukazovat polohu systému vysokého tlaku. Na jižní polokouli je tomu naopak.
 

811
Na horu