Search
× Search
Co říkají sektorová světla
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Co říkají sektorová světla

Občas najdete na mapě majáky, jejichž světlo svítí vedle barvy bílé i zeleně a červeně. Proč tomu tak je a co nám barva světla říká?
Jde o sektorová světla a najdeme je obvykle tam, kde vyznačují bezpečný vjezd, nebo vymezují nebezpečná místa. Například útesy a mělčiny. 

 
Bezpečí

Světla například jasně vymezují bezpečnou dráhu do přístavu. Vidíme-li, že se pohybujeme v sektoru bílého světla, víme, že jsme v bezpečí. Pokud jsme v sektoru červeného nebo zeleného světla, musíme se mít na pozoru a musíme se snažit dostat do sektoru světla bílého.

Sektorová světla nás například mohou provést oblastí mělčin. Dokud plujeme na bílé světlo, jsme v bezpečí.
Někdy mohou světla vyznačovat bezpečí, nebo naopak nebezpečné místo v kombinaci více majáků. Na obrázku například vidíte, že bezpečná cesta vede bílým sektorem jednoho majáku, následně majáku druhého, a jakmile vjedeme do bílého sektoru třetího majáku, již víme, že můžeme znovu změnit směr. 

Nebezpečí

Stejně tak může jediné červené světlo znamenat, že jsme v oblasti, kde je třeba dávat pozor. Jakmile však i křížem umístěný maják přejde do červeného sektoru, je jasné, že jsme v těsné blízkosti nebezpečí. Pokud nejsme již na něm.
Sektorová světla nám mohou při navigaci velmi usnadnit život. Světlo, které vidíme, ale musíme vždy konzultovat s mapou.

10932
Na horu