Search
× Search
Co o délce kotevního řetězu nevíte
Daniel Vodička

Co o délce kotevního řetězu nevíte

Správná délka vypuštěného kotevního řetězu na dané hloubce je dána násobkem hloubky. Čtyřnásobkem, pětinásobkem, to již záleží na tom, jakou chcete mít jistotu. Hraje nějakou roli rychlost větru?

Zakotvíme na hloubce 3 metry a vysypeme 15 metrů kotevního řetězu. Dejme tomu, že metr řetězu váží 1,5 kg. V takovém případě stačí tah 520 N (52 kg) k tomu, aby se zvedl celý kotevní řetěz ze dna a začal zvedat dřík kotvy ze dna. Zvedání dříku je přitom situace, která hrozí tím, že kotva přestane držet (i když při správném úhlu tahu by k tomu nemělo dojít).

Nyní zakotvíme na 10 metrech hloubky a vysypeme 50 metrů řetězu, jak diktuje pravidlo pětinásobku. V takovém případě je zapotřebí tahu 1850 N (185 kg), aby se začal dřík kotvy zvedat.

Pokud by šlo o dosažení stejného výsledku, jako u 15 metrů dlouhého řetězu na hloubce 3 metry, stačilo by na 10 metrech použít 28 metrů řetězu.

(Pozor, v této úvaze se zabýváme pouze napnutím, tedy zvednutím ze dna, kotevního řetězu. Zvednutí řetězu ze dna ale neznamená, že přestane držet kotva. Ve chvíli zvednutí řetězu ze dna je důležité, pod jakým úhlem řetěz kotvu táhne. Čím je úhel menší, tím lépe bude kotva držet.)

Jakou délku řetězu?

Co nám výše uvedené říká? Že poměr mezi délkou vypuštěného řetězu a hloubkou se může měnit. Není konstantní. Kapacity světa kotvení uvádějí, že běžný poměr 5:1 je za standardních podmínek na kotvištích hloubky 3 – 8 m vyhovující (za extrémních podmínek se nebojte přidat). Na větších hloubkách může být délka vypuštěného řetězu menší. Díky tomu si můžeme dovolit s dobrou kotvou za běžných podmínek zakotvit i na hloubce větší, než je 10 metrů (počítáme s délkou řetězu 50 metrů). S odřenýma ušima do 15 metrů hloubky… V takových situacích ale nezapomínejte, že se pouštíte na tenčí led.

Patříte-li mezi matematicky zdatné s velkou chutí si každý den alespoň trochu započítat, máte níže k dispozici jeden vzorec profesora Johna Knoxe:

Délka řetězu = (1/16) x (délka jachty) x (rychlost větru) √(hloubka/hmotnost 1 metru řetězu)

Délka jachty je v metrech a rychlost větru v uzlech.

Mnoho dalšího o kotvení se můžete dozvědět na online přednášce.

5807
Na horu