Search
× Search
Co je třeba vědět o AIS
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Co je třeba vědět o AIS

Automatický identifikační systém. Systém, který vám ukáže, že při stávajícím kurzu a rychlosti se za XX minut srazíte s lodí jménem YYYY. Dozvíte se, jak se jmenuje, odkud a kam pluje, jak je rychlá, jak je dlouhá, jak je široká a mnoho dalších informací, které už nemusí být pro zabránění srážce nezbytné.

Jaké lodě jsou vybavené AIS

Data AIS jsou vysílány na stejných vlnách jako VHF. Rozeznáváme dva AIS systémy Class A a Class B. Systém Class A je povinný na lodích o výtlaku větším než 300 tun, na všech komerčních pasažérských lodích a na rybářských lodích delších než 15 m. Na rekreačních jachtách najdeme obvykle jednodušší Class B, který vysílá méně informací. Navíc nemusí vysílat vůbec, může jít jen o přijímač.

Jak daleko je vidět

Jak jsme si již řekli, AIS vysílá na vlnách VHF. To znamená, že dosah systému koresponduje s dosahem VHF. Jde tedy o dosah (víceméně) na dohled. Samozřejmě je to mnohem více, než vidí kormidelník z kokpitu, protože antény jsou mnohem výše. Na plachetnicích na stěžni. Informace mohou být předávány dále pomocí pobřežních stanic, nebo prostřednictvím satelitu (Class A). Dosah mohou omezit geografické překážky.

Informace z AIS můžeme mít zobrazeny na samostatném displeji. Další možností je jejich promítání na obrazovku mapového plotteru, kde budou údaje zobrazeny přímo v mapě (platí pro novější plottery).

Pozor na zmatek

V rušných oblastech se snadno stane, že je AIS zahlcen přijímaným signálem a vy se dočtete na monitoru, že jsou v okolí i stovky lodí. Některé z nich mohou být označené jako nebezpečné pro vás. Srážka hrozí, pokud byste zachovali rychlost a kurz. Za kormidlem však žádnou z lodí nemusíte vidět. Je sice na dohled vaší antény, ale nikoli na váš dohled. Takové alarmy vám mohou zbytečně mást. Občas je dobré vystrčit hlavu z podpalubí a podívat se do tmy. Takový pohled může uklidnit.

Jak stará jsou data

Zmatek mohou do situace vnést také neaktuální informace. Při velkém provozu mohou být informace z Class B zastaralé, protože nemají přednostní práva. Class A vysílá informace v intervalech 2 – 10 sekund, Class B po 30 sekundách. Některé plottery ukazují staré informace, které mohou zmást.

CPA (closest point of approach)

Bod, ve kterém se dvě lodě nejvíce přiblíží vypočítává vaše AIS zařízení. Především na plachetnici se může velmi rychle měnit, protože se mění kurz a rychlost. I když přístroj počítá dobře, je fajn se podívat ven a pozici druhé lodě si ověřit.

Při malých rychlostech je také třeba brát v úvahu, že pod 2 uzly frekvence vysílání u Class B spadne na 3 minuty. V takovém případě je výpočet CPA  roven věštění z koule.

 

2933
Na horu