Search
× Search
Co je to PLB?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Bezpečnost

Co je to PLB?

Při nedávném neštěstí na palubě jachty Scallywag při Volvo Ocean Race byla vznesena otázka, co je to PLB.
Pokud celou problematiku zjednodušíme, je PLB (Personal Locator Beacon) osobní nouzová radiobóje. Zařízení, které v případě nouze aktivujeme (nebo se aktivuje samo), čímž na nouzi upozorníme a zároveň upozorníme i na svoji pozici. Na moři je PLB používána především pro případ situace MOB (muž přes palubu).
PLB po aktivaci vysílá signál buď na frekvenci 406 MHz (jako EPIRB), nebo na frekvenci 121,5 MHz, přes VHF DSC a/nebo přes AIS.

406 MHz

Pracuje-li přístroj na frekvenci 406 MHz, je spuštěn poplach, který směřuje přes řídící centra na pobřeží k nejbližším lodím v okolí, které mohou poskytnout pomoc, nebo k pátracím složkám z pobřeží. Poplach je tedy v podstatě globální. Nevýhodou je, že procedury, které k vyvolání poplachu vedou, mají z důvodu ověřovacích postupů zpoždění. Další nevýhodou je, že poplach není prvotně vyvolán na lodi, ze které MOB vypadl. A vzdálená záchrana bude často příliš pomalá, než aby byla k něčemu.

Lokální systémy
Jiné systémy PLB pracují na základě lokálních systémů lokalizace. Pracují buď na frekvenci 121,5 MHz, nebo přes VHF DSC, nebo přes AIS.
Ať tak či tak, jde o systémy, které vyvolávají poplach ve svém okolí. Buď jsou vázány na určitou přijímací jednotku (121,5 MHz radio direction finding tone), nebo pracují na obecně používaných systémech VHF DSC, nebo AIS. Tato zařízení vyvolávají okamžitý poplach a jsou velmi přesná, co se pozice týče.
V PLB je často kombinováno více systémů lokalizace dohromady, a navíc jsou již dnes vybaveny zabudovaným systémem GPS. Polohy jsou tedy velmi přesné.

Při pádu muže přes palubu tedy PLB začne vysílat výstražný signál. Ten spustí alarm na lodi, ze které MOB vypadl a začne okamžitě navádět na polohu MOB. Šance na záchranu se tak zvyšuje z nula celá nula nic na dejme tomu 50 a více procent. V kombinaci se záchrannou vestou pravděpodobnost záchrany ještě roste.

Poznámka na závěr

PLB by měla být registrována na jméno. Na rozdíl od EPIRB není vázána na loď, ale na osobu. Bohužel u nás nelze na ČTU PLB registrovat. Máme sice velký úřad, ale užitečné věci na něm není možné udělat. 

 

PLB bóje je možné objednat např u firmy fas Yachting

7521
Na horu