Search
× Search
Chladicí okruhy: jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé typy
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Chladicí okruhy: jaké výhody a nevýhody mají jednotlivé typy

Ať používáte motory vestavěné či závěsné, na jachtách či motorových lodích, vždy je třeba neopomenout téma jejich chlazení. Správná instalace motoru a jeho dostatečné chlazení je základním předpokladem pro správné fungování pohonného ústrojí.

Ačkoli se na trhu objevují i vzduchem chlazené závěsné motory, naprostá většina z nich je chlazená vodou. Vestavěné motory jsou již výhradně „vodníky“, neboť na jachtách je téměř nemožné přivádět do motorových komor tak velké množství čerstvého studeného vzduchu, které by bylo dostatečné pro zchlazení agregátu.

Jednookruhové chlazení

Chlazení s jedním okruhem se někdy též říká přímé chlazení. Mořská (jezerní, říční) voda se stále čerpá čerpadlem do chladicího okruhu motoru a výfuku. Předností tohoto typu jsou nízké náklady a malá náročnost na místo, neboť instalace vyžaduje jen jedno čerpadlo.

Proti tomu ale stojí celkem zřejmé nevýhody. Při teplotách nad 65 °C se z mořské vody vylučují vápník a krystaly soli, schopné rychle chladicí okruh zúžit a brzo i ucpat. Proto se tímto způsobem chlazený motor nesmí honit do vysokých otáček a je lépe udržovat jej v podstatě studený. To ale znamená jeho nižší účinnost, vyšší spotřebu a rychlé opotřebení. Při výpadku chlazení teplota rychle stoupá a motor se může velmi rychle přehřát.

Dvouokruhové chlazení

Motor chladí sladká voda uzavřená ve vnitřním okruhu, která je ve výměníku ochlazována protékající mořskou vodou. Proces cirkulace řídí termostat, který spíná, jakmile se dosáhne potřebné provozní teploty.

Předností tohoto řešení je, že motor může běžet v ideálním teplotním rozsahu, což svědčí hospodárnosti provozu. Jeho životnost se rovněž zvyšuje. Při poruše chlazení – výpadku čerpadla nebo ucpání nasávacích ventilů – stoupá teplota pozvolna a motor lze včas vypnout.

Povrchové chlazení

Chlazení, jemuž se říká povrchové či obšívkové, se dá popsat jako nepřímé dvouokruhové chlazení. Občas bývá k vidění na starších lodích s ocelovou obšívkou. Potrubí se sladkou vodou chladicího okruhu je v takovém případě vedeno přímo v obšívce pod čarou ponoru nebo u paty kýlu. Ty pak fungují jako výměníky, které teplo z chladicí vody odvádějí do moře.

Výhodou je, že toto řešení nevyžaduje druhé čerpadlo a nasávací ventily. Proti tomu stojí nevýhoda, že pomalá plavba prohřátou vodou v letní sezóně nemusí přinést dostačující chladicí efekt. I proto se dnes toto řešení vidí už jen zřídka.

630
Na horu