Search
× Search
Častá chyba při přístavních manévrech
Vojtěch Sládeček
/ Kategorie: Technika plavby

Častá chyba při přístavních manévrech

Při výuce přístavních manévrů nám rukama projde velké množství lidí, zkušených i méně zkušených. Každý se snaží, co nejlépe pochopit a naučit se, jak mít plachetnici během přístavních manévrů co nejvíce pod kontrolou. Co bývá častým základním problémem, se kterým se naši kurzanti potýkají? Na co když se zvládnete soustředit, velmi usnadní ovládání lodi, zvláště v omezených prostorách přístavů?

Jedná se překvapivě o cítění pohybu lodi, konkrétně o to, zda se loď pohybuje dopředu, nebo dozadu. Taková „banalita“ může na vodě nadělat spoustu problémů.

Problém je v tom, že mysl kormidelníka se připravuje na přechod z jízdy dopředu na couvačku. A hlavním impulzem onoho přepnutí se na zpětný chod, je často pouhé zařazení zpátečky. Jakmile přece zařadím zpátečku, loď musí zákonitě couvat a kormidlo tedy reaguje na jízdu na zpětný chod. Tento pocit je umocněný tím, že všichni umíme řídit auto. Chyba!

Samozřejmě se zde zapomíná na setrvačnost, které se na velké lodi jen tak nezbavíme. Zvláště z větší dopředné rychlosti lodi trvá opravdu velmi dlouho, než se na zpětných chod rozjede dozadu. A právě v tento krizový moment dochází k největšímu pokažení celého přístavního manévru. Netrpělivý kormidelník již začne zatáčet a pracovat s kormidlem jako na zpátečku, ale loď se překvapivě otočí na opačnou stranu. Jachta se totiž stále pohybuje dopředu a kormidlo podle toho reaguje. Začátečník se pak rychle vyděsí, že točí na špatnou stranu a celý manévr si přetočením kormidla ještě zhorší, když loď konečně začne couvat.

Jak si tedy pomoci?

Snažte se během manévru co nejvíce soustředit i na drobný pohyb lodi a neustále si uvědomujte, kam se loď pohybuje a na co reaguje kormidlo. Zapamatujte si, že zařazení zpátečky automatický neznamená, že loď couvá a využijte ještě maximálně pohyb dopředu pro natočení zádi lodi tam, kam chcete couvat. Teprve jak se loď začne pohybovat dozadu, přepněte se v hlavě na zpětný chod a začněte loď kontrolovat kormidlem na zpátečku. Zkušenější kapitán již pod sebou cítí, kam se loď pohybuje. Začátek couvání je navíc cítit díky začínajícímu tlaku na kormidle. Pokud jste na začátku své kapitánské cesty, podívejte se na bublinky vedle lodi, nebo na molo, abyste viděli, kam se loď pohybuje a podle toho reagujte kormidlem.

Pokud si toto zautomatizujete, věřte, že se vám velmi uleví a loď dostanete mnohem více pod kontrolu a to i v úzkých prostorách přístavu. Sami budete překvapeni, jak jednoduše si loď natočíte do směru plavby na zpátečku a jak se vám krásně rozcouvá tam, kam potřebujete.

Pokud se chcete dozvědět více o přístavních manévrech, naučit se další užitečné finty na ovládání lodi, budeme se na vás moc těšit na kurzech manévrů v Praze, nebo na intenzivním kurzu přístavních manévrů v Chorvatsku. Zde bude prostor si vše vyzkoušet a „vysedět“ si důležité hodiny za kormidlem, které při standardních plavbách trvají roky.

2319
Na horu