Search
× Search
Bouře na Korsice: Jak se zachovat
Daniel Vodička

Bouře na Korsice: Jak se zachovat

Bouře, která koncem minulého týdne zasáhla Korsiku a způsobila mimořádné škody na lodích, byla extrémní. Jak se na takové podmínky připravit a jak se jim bránit?

V diskuzích na Facebooku se mnohokrát objevila otázka. Co dělat, když se blíží podobná bouře, jako byla ta z konce minulého týdne na Korsice? Na některých obrázcích jsou pláže poseté jachtami vyvrženými na břeh, na videích je vidět, jak vítr nabírá rychlost až nad 80 uzlů (a to jistě nebylo nejvíce). Co v takové situaci dělat a jak se na ni připravit, aby byla šance ji přestát ve zdraví?

Alfou a omegou je předpověď

Základem je vždy předpověď počasí. Bavíme se zde o Evropě, dokonce o Evropské unii, proto není pro nikoho z nás problém s daty. Příchod silné studené fronty byl avizován dopředu. Podíváte-li se na Windy, vidíte předpověď na 10 dnů dopředu. Vyvíjí-li se situace dynamicky, nemusí být období 5 – 10 dnů dopředu příliš přesné, ale to neznamená, že tam nebudou vidět signály blížícího se nečasu. Doba 3 – 5 dnů předem již avizuje dost přesně, 1-2 dopředu se zpřesňuje, která místa budou zasažena a o jak velký nečas se bude jednat.

Jsme-li na týdenní dovolenkové plavbě, od začátku víme, co se na nás žene. Nemusíme vědět, jestli bude foukat 60, nebo 80, ale to už pro naši přípravu není rozhodující.

Hlavní potíží při přechodu silných studených front jsou bouřky. Vítr se v bouřkách točí, mění směr. V takovém případě se špatně hledá bezpečné kotviště, když přesně neznáme jejich pohyb.

V posledních chvílích před příchodem fronty nám mohou pomoci i meteorologické radary. To už je sice obvykle pozdě na to, abychom hledali nejlepší úkryt, alespoň ale s předstihem vidíme, co se řítí, kdy to přijde a jak dlouho to bude trvat. Radar nám dává čas na poslední přípravy.

Problém dovolené

Proč při přechodech silných front dopadne tolik jachet špatně? Nazvěme to problémem dovolených. Speciálně týdenních dovolených. Jedu na týden na loď, beru s sebou přátele a máme jasné plány. Pojedeme tam, tam a tam, a nenecháme si to zkazit. Nakolik jsme ochotni upravit plavbu na základě počasí? A nechme nyní být Chorvatsko, kde je to například z Rogoznice na sever i na jih den plavby, všude jsou ostrovy a atraktivní lokality, všude desítky bezpečných přístavů.

Podíváme se na zasaženou Korsiku. Většina jachet tam připlouvá z Itálie a z Francie. Pokaždé řekněme den plavby. Chce-li někdo při týdenní plavbě navštívit Korsiku, nesmí moc váhat. Předpověď nepředpověď, jedu na Korsiku a tam se uvidí.

Kolik jachet takto na ostrov připluje? Stovky, menší tisíce? Jsou pro ně volná místa na bezpečných kotvištích a v přístavech? Nejsou, určitě nejsou. Navíc kotviště, které by mohlo být bezpečné pro 5 lodí, není bezpečné pro 20 lodí.

Řešením tedy je, upravit trasu plavby podle předpovědi. Vidím předem, co se žene. Vím, že pluji v období italských celozávodních dovolených, proto mohu počítat s tím, že na atraktivních místech bude plno. Možná nepopluji tam, kam jsem chtěl již od Vánoc. Možná nepůjde o nejatraktivnější lokality, ale pluji tak, abych než živel přijde, se měl kam schovat. Rizikem v tom případě je, že budu příliš konzervativní a počasí nakonec tak divoké nebude. To se může stát. Je to předběžná opatrnost. Podobně jako s pásy v autě. Většinou, když je máme zapnuté, se nic nestane.

Vyplout na moře

Mnohokrát se v diskuzi objevilo řešení vyplout na moře. Bezesporu správné. Psal o tom i Pepa Dvorský, že s La Grace vypluli do bezpečí na moře.

Toto řešení má jedno ale. Tím jsou zkušenosti skippera a posádky. Co si může dovolit Pepa Dvorský s bytelnou La Grace, si asi nedovolí rodinka s dětmi bez zkušeností, která si pronajala pětatřicetistopou jachtu.

To řešení je nejlepší, ale je obtížně realizovatelné, když to dole v podpalubí zděšeně křičí neee. Dále je třeba toto rozhodnutí učinit včas. Vyplouvat z přeplněného kotviště v 80 uzlech větru není snadné. A ani bezpečné.

Když to nejde jinak, maximální příprava

Nyní se již dostáváme k tomu, že jsme v zátoce nebo v přístavu a nečas se na nás žene. Musíme se maximálně připravit. Vybereme si co nejbezpečnější kotviště. Dobře kryté, správná hloubka, skvělé dno. V zátoce budeme včas, abychom si vybrali nejlepší místo. Při příjezdu do zátoky zaznamenáváme track na plotteru, který si necháme otevřený, abychom v případě nutnosti podle něj mohli odplouvat. Kotvu pořádně zaryjeme do dna a myslíme na to, že čím více řetězu vypustíme, tím bude lépe držet. Jen pozor. Pokud my vypustíme 50 metrů, soused jen 20 a vítr se otočí (to se v bouřkách děje), budeme v sobě.

Uklidíme vše, co na palubě zvyšuje odpor. Pečlivě sbalíme a zarolujeme plachty, dáme dvě otočky na otěžích navíc. Všechna lana pečlivě smotaná a uklizená. Smotáme bimini, pečlivě svážeme. Člun sbalíme, nebo přivážeme pevně na palubu, Paddleboardy vyfoukneme a sbalíme.  U kotvy necháme připravený ovladač. Raději dříve rozsvítíme kotevní světlo. Mapový plotter a další přístroje je lepší mít zapnuté (kdyby bylo nutné začít vyplouvat), i když riskujeme, že v případě zásahu bleskem by došlo k poškození. Jsme si jistí, že v nádrži je dost nafty. Celá jachta musí být ihned připravená na vyplutí. Posádka má připravené žluťáky, čelovky, vesty, psí kšíry. Ten v posádce, kdo bude skipperovi k ruce, dostane všechny instrukce včas, stejně tak dostane instrukce zbytek posádky pro další chvíle. Klidný pomocník může v podpalubí na telefonu nebo plotteru sledovat, zdali kotva drží.

Pamatujte také, že většina uvedeného platí v případě extrému i pro přístavy. Vše uklizené, bezpečně vyvázavý daleko od mola, správně fendry, nebýt stěžněmi v jedné rovině se sousedy, pořádně sbalené plachty. 

Plán B

Vždy se snažíme vyvarovat paniky. Není to snadné, ale panika nepomáhá. Připravme si v hlavě nejrůznější alternativy toho, co se může stát a jejich řešení. Mnohé je možné připravit předem a díky tomu je pak postup rychlý a přesný. V hlavě mějte stále připravený plán B, kterým bude vyplutí na moře. V takové chvíli ale může být nutné nechat na místě kotvu. Její vytahování, které je pomalé, by mohlo špatně dopadnout. A na to, aby bylo možné kotvu odříznout, je třeba mít konec uvázaný provazem, na který bez nebezpečí dosáhneme, abychom ho mohli odříznout.Je to krajní řešení, ale také se jedná o krajní situaci. Drobné ztráty jsou povoleny.

Když toto vše uděláte, musíte doufat, že to bylo dost. Může, ale nemusí. Plavba na moři může být nebezpečná. 

Na druhou stranu je třeba říci, že nebezpečné je i přecházení ulice. 

2774
Na horu