Search
× Search
AIS je vynikající pomocník při evakuaci
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Bezpečnost

AIS je vynikající pomocník při evakuaci

Na serveru Scuttlebutt dnes vyšel zajímavý článek, ve kterém posádka potápějícího se trimaranu popisuje, jak k události došlo a jak byla zachráněna. Nebudeme citovat celý článek, jen se pozastavíme nad využitím AIS při záchraně.

Automatický identifikační systém (dále AIS) je tvořen vysílači, které na stejných vlnách jako VHF vysílají identifikační a navigační údaje jachet, které jsou vybaveny systémem a zároveň tyto informace přijímají a zobrazují. Buď na samostatném displeji, nebo jsou promítány do mapy na mapovém plotteru či v navigačním programu. Většina lodí je dnes přístroji AIS vybavena povinně.

Vedle přístrojů AIS, které vysílají i přijímají signál, jsou i takové, které signál pouze přijímají (vědí o ostatních, ale nedávají vědět o sobě). Tyto přístroje jsou často na jachtách.

Nyní se vraťme k potápějícímu se trimaranu Buddy. Do jednoho z plováků trimaranu se dostala voda, naklonil se, potápěl se a hrozilo převržení. Posádka zkoušela trimaran zachránit, ale nakonec zvítězila jistota.

Od chvíle, kdy začaly problémy Buddy, se v pozici cca 10 mil od něj nacházela jachta Vamoose typu J/133. Ze začátku jen čekala vpovzdálí, aby byla v případě potřeby schopna zasáhnout. Nakonec došlo na nejhorší, a musela připlout na pomoc.
V té chvíli se ukázala ohromná výhoda vybavení obou jachet systémem AIS. Vamoose připlouvala přímo k bodu na mapovém plotteru a nikoli k souřadnicím, které jim někdo poslal kdovíkdy. Proud ani vítr v takovém případu nehrály žádnou roli.

Zároveň o zachráncích věděli na palubě Buddy. Pokud se vám loď potápí pod nohami, je uklidňující vidět bod na monitoru, který se k vám blíží.

A přitom taková brbost…

 

 

 

 

 

 

 

759
Na horu