Search
× Search
A ještě jednou křižování
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

A ještě jednou křižování

V posledním díle našeho malého seriálu o křižování proti větru se podíváme na to, co dělat, pokud cíl není přímo proti větru a následně jak je to s křižováním v proudu.

K cíli musíme křižovat. Vítr vane mírně zleva od rhumb line. Stejně jako v minulém případě si nakreslíme výseč, ve které se budeme při křižování pohybovat. Nebudeme jezdit až na lay line, v případě změny větru bychom se mohli ocitnout v nevýhodné pozici.

Opět budeme mluvit o VMG. Kdy poplujeme vyšší rychlostí k cíli? Kdy budeme mít vyšší VMG? Bude to při plavbě s větrem z levoboku. Proto začneme s větrem z levoboku, poplujeme na hranici výseče a otočíme. Vidíte, že na větru z pravoboku poplujeme mnohem kratší vzdálenost.

Jak bychom se zachovali, pokud bychom křižovali v oblasti s proudem?

Toto je důležitá otázka v přílivových vodách, kde se proud cyklicky mění. Vždy se ho snažíme využít ve svůj prospěch. Pokud je to možné, řídíme křižování směrem proudu. Pokud se nám opírá proud do závětrného boku, pomáhá naši loď přiblížit ideálnímu kurzu.

Na obrázku máme dva kurzy vodou. Oba jsou 45° odchýleny od rhumb line. Pokud bychom obrázek orientovali jako mapu, vítr je od východu a proud od jihu. Pokud jachta zamíří na jihovýchod, proud bude tlačit loď směrem k rhumb line, kurz proti dnu bude blíže ideálnímu kurzu, než kurz proti vodě. Zamíří-li naopak jachta k severovýchodu, proud ji bude od rhumb line vzdalovat. Jachta směřující na jihovýchod bude mít výrazně vyšší VMG. Proud ze závětrného boku je výhodný.

V přílivových vodách se proud stále mění. Nastudujeme si proudy dopředu, počkáme, až se proud přetočí na druhý bok a pak teprve provedeme obrat.

11979
Na horu