Search
× Search
3:1, nebo 6:1
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

3:1, nebo 6:1

Stojím na kotvišti, zátoka není velká. Má délka vypuštěného řetězu odpovídat trojnásobku hloubky pod lodí, nebo šestinásobku? Co vše je třeba brát v úvahu?

Na úvod začneme konstatováním, že čím více kotevního řetězu vypustíme, tím lépe bude naše kotva držet. Jsme-li v dostatečně velké zátoce sami a máme-li kotevního řetězu na rozdávání, není problém vypustit řetěz, odpovídající délkou šestinásobku (klidně desetinásobku, je to jen příklad) hloubky pod lodí. Ano, budeme se točit na velkém poloměru, ale pokud tomu nic nevadí, můžeme to udělat. Kotva bude lépe držet.

Situace však může být jiná. Místa není dost, nebo řetězu je málo, pak bychom měli dodržet alespoň čtyřnásobek hloubky. To je stále poměr, který by měl za standardních podmínek stačit.

Jsou ale i situace, kdy je možné za určitých podmínek použít kratší řetěz. Vždy je ale třeba, abychom znali předpověď a věděli, že v noci nebude foukat.

Velká hloubka

Máme-li 50 metrů řetězu a je pod námi 15 m hloubky, je řetězu na první pohled málo. Za klidného počasí však i tak můžeme zakotvit. Délka řetězu sice bude jen nepatrně přesahovat trojnásobek hloubky, ale ve vodě bude 50 m řetězu. Díky hmotnosti řetězu nebude za slabého větru docházet k tomu, aby se řetěz zvedl ze dna a tahali jsme tak rovnou za kotvu. Kotva bude držet, hmotnost řetězu pomůže, aby loď tahala za kotvu ve směru rovnoběžným se dnem.

Málo místa v zátoce

Další možností je málo místa v zátoce. Kolem je mnoho lodí a čtyřnásobek, nebo dokonce pětinásobek by byl vstupenkou do světa problémů. Pokud je předpověď dobrá, můžeme řetěz zkrátit. Vypustíme alespoň čtyřnásobek hloubky, kotvu zaryjeme do dna co to jde a následně můžeme kotevní řetěz zkrátit. Trojnásobek bychom měli nechat venku. Není to ideální, ale za klidného počasí je to řešení.

Obecné pravidlo

Obecné pravidlo pro kotvení říká, že délka vypuštěného kotevního řetězu by měla odpovídat 4 – 5 násobku hloubky pod lodí. K hloubce by se měla připočítávat také výška kotevního kování nad hladinou. Platí to speciálně pro malé hloubky, kde metr více či méně způsobí velký rozdíl. U malých hloubek raději vypouštíme více, u velkých můžeme méně.

Slibuje-li předpověď bouřlivou noc, vypouštíme delší řetěz. Šestinásobek, ale klidně i osminásobek, nebo dokonce desetinásobek hloubky. A nemáme-li jistotu, zavádíme kotevní hlídky.

Zajímá-li vás kotvení více, zakupte si na naši online přednášku na toto téma.

3921
Na horu