Search
× Search
Zajíždění s proudem do finger pier
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Zajíždění s proudem do finger pier

Včera jsme zajížděli v proudu k molu bokem. Co však dělat, zajíždím-li do k finger pier na místo, kam nás tlačí proud? Pojedu-li s proudem, budu příliš rychlý a snadno může dojít ke zmatku a ke škodám na majetku (i na duši). Řešení je jiné.

Na začátku si opět zopakujeme základní poučku pro zajíždění v proudu. Není dobré plout po proudu. Tedy tak, aby se rychlost lodi a proudu sčítaly. Jak to ale zařídit, když zajíždění na místo je po proudu?

Odpověď je jednoduchá. Budeme držet stále rychlost proti proudu. Jen budeme chvílemi pomalejší, než je proud. Bude to pomalé, ale tak to je, konzervativní přístup vyžaduje trpělivost. O to lépe to nakonec vypadá.

Budeme zajíždět k molu zádí. Nejprve musíme vplout bezpečně mezi mola a nenechat se snést proudem do nějaké nebezpečné pozice. Využijeme manévr ferry glide. Neplujeme s jachtou rovnoběžně s molem, ale máme příď vytočenu dle potřeby proti směru proudu (1). Míra vytočení je závislá na rychlosti lodě a proudu.

Jakmile se dostaneme na úroveň místa, kam chceme zajíždět, srovnáme jachtu kormidlem kolmo k molu a rychlost srovnáme s proudem (2). To znamená, že jachta se zařazeným předním chodem stojí na místě. Nyní můžeme začít ubírat plyn. Zpomalíme a proud začne pomalu jachtu snášet (3). Rychlost snášení je daná tím, o kolik je jachta pomalejší než proud. Vůči molu jsme velmi pomalí a stranové odchylky regulujeme natočením jachty. Pokud v poslední fázi potřebujeme přisunout jachtu k vyvazovacímu prstu, stočíme k němu kormidlo a natočíme jachtu. Stále máme zařazený přední chod (4).

Jakmile jsme na místě, přidáme plyn, abychom jachtu zastavili vůči molu a na plynu držíme, dokud jachtu nevyvážeme.

Více k přístavním manévrům najdete zde. Nebo vás je můžeme naučit.

1967
Na horu