Search
× Search
Zajíždění k molu v proudu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Zajíždění k molu v proudu

Připlouváte bokem k molu a v místě teče proud. Jak si počínat a čeho se vyvarovat? Proud dokáže být vynikající pomocník, když víme, jak s ním pracovat.

Proud nám umožňuje jednu vynikající věc, která za běžných podmínek na stojaté hladině není možná. Tím je zajíždění bokem. Můžete si to vyzkoušet kdekoli na tekoucí vodě, například i u nás na řece. Začneme s tím, že se stočíme přídí proti proudu a srovnáme rychlost lodi s rychlostí proudu (1). To znamená, že loď se přestane pohybovat proti dnu, respektive proti břehu. Nyní stočte kormidlo ke břehu a natočte mírně jachtu ke břehu (2). Jachta se začne posouvat bokem v proudu (3), ačkoli vůči břehu stojí na místě (může být nutná mírná korekce plynu). Jachta se posouvá k molu bez toho, aby měla vůči němu nějakou dopřednou rychlost, jediný pohyb je bokem. Zajíždění k molu je tak snadné i do krátkého místa. Dokud se u břehu nevyvážeme, necháváme dopředný chod, který zabrání snášení proudem (4).

Na zpátečku

Úplně stejně bude manévr probíhat na zpětný chod. Srovnáme rychlost s proudem, natočíme jachtu směrem ke břehu a už se přibližujeme. Rychlost přibližování je dána především natočením lodě a samozřejmě s tím související rychlostí, tedy počtem otáček. Je zapotřebí si hrát s obojím najednou.

Upozornění

Vždy se snažte k molu najíždět proti proudu, aby vaše rychlost vůči břehu byla minimální. Pokud budete najíždět po proudu, budete příliš rychlí a nejspíš se vám manévr nepovede a může dojít k poškození jachty.

Více k přístavním manévrům najdete zde. Nebo vás je můžeme naučit.

1858
Na horu