Search
× Search
Zajíždění k molu v proudu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Zajíždění k molu v proudu

Při zajíždění k molu pozorně sledujeme vítr a proud. Za standardních podmínek zajíždíme proti větru. Je-li však v místě proud, řídíme se proudem, který má na pohyb lodě větší vliv.

K molu zajíždíme proti proudu. Vždy. Můžeme plout proti proudu na přední chod, nebo na zpátečku, ale vždy proti proudu. 

Proud umožňuje velmi přesné ovládání lodě i při stání na místě vůči břehu. Můžete se také posouvat s lodí bokem. Toto platí i při bočním větru. To jsou velké výhody proti tomu, když proud neteče. Je však zapotřebí mírně změnit techniku zajíždění a používat manévr nazvaný ferry glide. 

Ferry glide
Určitě jste někdy viděli zavěšený přívoz, který z jedné strany řeky na druhou přejíždí jen tím, že se nastaví šikmo v proudu. To je manévr ferry glide. Zavěšený přívoz posouvá ke druhému břehu řeky říční proud. Při zajíždění k molu v proudu budeme používat to samé, jen místo zavěšení přívozní bárky použijeme motor.

Nejprve si vše vyzkoušíme. Plujeme přímo proti proudu tak rychle, že proti břehu loď stojí. Nyní natočíme příď mírně vpravo. Loď se začne posouvat bokem vpravo. Srovnáme příď proti proudu, pohyb se zastaví a znovu vše zkusíme vlevo. 

Právě jste se naučili využívat ferry glide. Podle rychlosti lodě vůči proudu se můžete pohybovat do boku, bokem vpřed, nebo bokem dozadu.

Jak se to dělá
Při zajíždění k molu jak ho vidíte na obrázku, vše nejprve na palubě připravíte. Lana, fendry. Pak si vyberete místo, připlujete proti proudu a stočíte příď mírně k molu. Jachta se začne posouvat zvoleným směrem. Takto pohodlně doplujete až k molu.

 
Jste-li na lodi sami, vyhodíte si na pachole záďové vyvazovací lano, necháte zařazený přední chod a stočíte kormidlo k molu. Když vidíte, že jachta bezpečně stojí u mola, můžete jít vyvázat lano příďové a záďový spring. 

Mnoho dalšího najdete v knize Přístavní manévry, nebo vás to můžeme v praxi naučit Orlíku, nebo v Chorvatsku.

5384
Na horu